ITIL 4 Foundation, kurs och certifiering

ITIL Foundation Kurs och Certifiering. Det smarta sättet att lära sig ITIL. Inga Powerpoints. Ingen pärm. Mycket praktik. I Onbirds ITIL Foundation får du samma innehåll och certifiering som andra kurser, bara lite mer.

 

  • Riktiga exempel från svenska företag och IT-avdelningar i agil Service Management.
  • Korta gruppövningar anpassade efter deltagarnas förutsättningar och nuläge.
  • Erfarenhetsutbyte med andra deltagare och kursledarna.

 

Glöm inte att du har möjlighet att gå alla våra kurser ONLINE. Läs mer här!

Kursens komponenter

ITIL Foundation är kursen som ger dig grundkunskaper och inkluderar bland annat:

  • Övergripande governance och ITIL Service Value System.
  • Leveransmodellen Service Value Chain och Co-creation of value.
  • 7 Guiding principles, engage och CSI (ständig förbättring).
  • Processer och practices för tjänsteleverans, bland dem Servicedesk, Incident, Problem, Service Level, Catalog och Change, Release och Deployment Management.
  • Gruppövningar med fokus på hur ni applicerar Agile Service Management enligt ITIL 4 i vardagen.
  • Hur ITIL 4 samspelar med andra ramverk såsom Lean, Agile, Scrum, Project Management och PM3.
  • ITIL Foundation Examination och Certifiering.

Alla moment av utbildningen levereras i enlighet med ”Axelos official ITIL syllabus” av certifierade kursledare från Onbird.

Kursen riktar sig till

ITIL Foundation lämpar sig för dem som arbetar i medel- till stora IT-organisationer i både privat som offentlig sektor. Fokus på agil och lättrörlig Service Management parat med gedigna strukturer för en stabil leverans bildar ett starkt fundament för organisationer som också tillämpar Agile/Scrum, Lean IT och/eller DevOps. ITIL-ramverket ger mycket värdefull kunskap för såväl utveckling- som driftsorganisationer, samt för CIO och ledare och produktägare inom IT såväl som Service Desk-tekniker.

Kursinformation

ITIL 4 Foundation hålls över två dagar.

Kurser hålls från kl 9-17 och i centrala Stockholm om inte annat anges. Pris 19.950 SEK (exkl moms) per deltagare. Certifieringsvoucher för online-examination ingår i priset och bokas efteråt enligt din egen kalender. Kursmaterial, examination och fika/lunch ingår. Kursmaterial levereras digitalt före kurstillfället. Material och examination erbjuds på engelska – kursen levereras på svenska (om inte annat anges). Då antalet platser är begränsat gäller först till kvarn samt att anmälan är bindande. Inga förkunskaper om ITIL krävs.

Arbetar ni idag enligt ITIL v3 och söker utbildning i det kan ni välja alternativet “kontakta mig om andra datum” i formuläret så hör vi av oss till er.

En kurs helt utan powerpoint

Utbildningen, som är certifierande, är utformad helt i enlighet med Axelos regelverk och kurs-syllabus. Skillnaden är hur vi bedriver undervisningen samt vårt fokus på att ge dig konkret vägledning i typiska utmaningar inom IT.

Vi lägger undan alla PowerPoints och pärmar. Istället utvecklar vi din förmåga genom praktisk undervisning, diskussion och mycket övning i best-practice-ramverket ITIL. Ett smartare, roligare och mer effektivt sätt att lära sig ITIL, enligt vår erfarenhet.

Onbirds kursledare är certifierade experter inom ITIL och får återkommande högsta poäng vid kursutvärderingar. De är ackrediterade av APMG och Peoplecert. Kursinnehåll är utformad av Axelos med internationellt erkänd certifiering via Peoplecert.

OM ITIL 4

ITIL (Information Technology Infrastructure Library)® är världens mest etablerade ramverk för IT Service Management och leverans av IT-tjänster. Ramverket som grundades 1989 och är en samling av best-practice-kunskap från hela världen har nu utvecklats ytterligare till version 4.

ITIL 4 bygger vidare på grunden och med ökat fokus på förändring, automatisering och agilitet. ITILs samspel med Agile, Lean IT och DevOps har ytterligare förtydligats i denna nya version. Organisationens digitala transformation får nytt stöd i form av “The Service Value System”, 7 grundprinciper samt en samling av best practices.

Målsättningen med den senaste versionen är att ge stöd till organisationers digitalisering och därtill hörande IT-tjänsteleverans. Både lättrörlighet och stabilitet med bibehållen säkerhet ligger högst på agendan. ITIL ger stöd till IT-organisationer som önskar utforma, utveckla och leverera IT-tjänster genom att tillhandahålla guidning och riktlinjer för utformning av IT-tjänster, organisatorisk struktur samt ett flertal detaljerade processer och roller.

ITIL® (Information Technology Infrastructure Library) is a registered trade mark of AXELOS Limited. All rights reserved.

Share This