Trainwreck – en övning i agilitet

Agila metoder fungerar inte bara inom IT utan kan också hjälpa organisationer att bli mer lättrörliga, flexibla och kundanpassade. Med utgångspunkt från de lärdomar, principer och metoder som utvecklats inom IT kring agilitet så kan dessa översättas till och användas även inom andra verksamheter såsom HR, försäljning, Ekonomi, etc. I simuleringen Trainwreck får du som deltagare möjlighet att själv uppleva nyttan av att anamma agila principer och metoder.

Detta lär du dig

I simuleringen jobbar ni för bolaget ”Trainwreck” vars verksamhet går ut på att transportera olika typer av gods via tåg. Bolaget har bestämt sig för att utveckla sin verksamhet med nya tågtyper, ny bansträckning och en helt ny kundbas. För att nå framgång måste bolaget konstruera nya tåg och vagnar. Projektet drivs parallellt med linjeverksamheten och ni som team måste balansera ert arbete för att både leverera på de nya affärsmålen samtidigt som den dagliga verksamheten ska fortsätta.

Med utgångspunkt för agila principer för teambaserat arbete, visualisering, flöde och verktygsstöd såsom Kanban kommer teamet själva att utveckla bättre och bättre leverans. Samtidigt som man lär sig verktygen så kommer också den praktiska nyttan att bli tydlig. Med utgångspunkt från dessa lärdomar så kan ni som organisation bättre förstå vilka förändringar ni behöver göra för att bli mer agila i er verksamhet.

Och, ni får bygga en massa roligt lego också.

Trainwreck l
Trainwreck crew

För vem

Trainwreck riktar sig mot dig som jobbar som linjechef/ledare eller verksamhetsutvecklare i en organisation som vill bli mer agila och lättrörliga men som inte jobbar inom IT.

Längd och omfattning

Workshopen/simuleringen är 2 timmar lång och passar för grupper mellan 4 och 10 personer. För större grupper kan flera parallella simuleringar genomföras.  Workshopen kan bara levereras på plats/analogt.

Dessa workshops levereras inte som öppna kurser utan är endast företagsinterna.

Pris

12 000 per tillfälle. För större grupper eller flera tillfällen utgår anpassad prislista efter överenskommelse.

”På bara 2 timmar fick jag alla de obehagliga insikterna om hur vi borde jobba men inte gör. Ett agilt arbetssätt blir en framgång när vi har verksamhetens engagemang och närhet till både dagligt arbete och projekt/sprintar. Övningen trainwreck gjorde det tydligt att det går använda agila metoder och principer även i verksamheten vilket stärker hela organisationens agila förmågor.”

Oscar Edholm

CDO , Avonova

”Den viktigaste lärdomen för mig är att man ibland måste stanna upp och tänka på vad man faktiskt prioriterar. Det är många som är duktiga på agila processer i teorin, men när de sätts i praktik kan det vara svårt att fånga upp vad man faktiskt gör fel och man förblindas snabbt i den dagliga verksamheten. Högt tempo, fast med fel saker, upplevs likväl som högt tempo.”

Martin Doktár

CIO, Hemfrid

”Workshopen Trainwreck påvisar jobbutmaningar mellan projekt/agilt/teamarbete med förvaltning/linjearbeten bra tycker jag. Kul, med högt tempo och snabba findings/lärdomar.
Den leder snabbt till diskussioner kring olika metoder om vad som funkar/inte funkar för olika team/arbetskonstellationer och hur det kan lösas på bästa sätt.”

Peter Bindzau

Project & Process manager, Strategy and Business Development, BSH Northern Europe

”Jag ger övningen 6 av 6 i betyg, det var superskoj. Min viktigaste lärdom var att gruppen får ett bättre resultat om vi jobbar tillsammans med uppgifterna. Dels fördelas kunskap men det är också lättare att bolla idéer och skapa gemenskap”.

Veronica Welin

Tjänsteansvarig, Academedia

Tågkonduktörer

TobbeD-Onbird-Seniorkonsult

Torbjörn Dahlström

Torbjörn är senior agil/lean coach med bakgrund som ledare inom IT.

Jeff Schmitz Onbird Seniorkonsult

Jeffrey Schmitz

Jeff är senior agil coach med bakgrund som ledare inom IT.

Martin Comstedt Onbird Seniorkonsult

Martin Comstedt

Martin är senior agil coach med bakgrund som utvecklare, scrum master och produktägare.

Onbird Catrine

Sofia Sundström

Sofia har sedan 2008 jobbat med Agila metoder i flera olika roller och arbetar idag som Agil coach.

Intresseanmälan Trainwreck

Varför kurs hos oss?

legobitar onbird

Onlineanpassat

Leveransmetoden för utbildningar blir allt viktigare, särskilt med hänsyn till pandemier och arbete hemifrån. Med hänsyn till detta anpassar vi självklart alla våra utbildningar och workshops till digitala- och IRL-format.

no powerpoint

Helst inga PPT

Vi väljer att, så långt det går, hellre rita på blädderblock och diskutera med kursdeltagarna. Även våra kursdeltagare tycker om detta upplägg, eftersom vi ofta får feedback just på hur skönt det är att slippa powerpoint-karaoke och att fokusera på vad som sägs istället för att läsa innantill.

onbird-education

Vi ❤️ utbildning

Utbildningsmomentet är något som vi gärna inkluderar som en del av våra konsultuppdrag även utanför kursverksamheten. Det har därmed lett till att vi har samlat på oss lång erfarenhet kring kunskapsspridning i både det stora och det lilla.

get-to-work-onbird

Erfarenhet

Vi har lång erfarenhet av förändringsledning, produktledning och transformationer - både med och utan etablerade ramverk. Det leder till att vi inte bara pratar om ämnet - vi tar både exempel och praktiska åsikter med oss in i utbildningen!

grupp-onbird

Många kurser

Onbird har utbildat många människor i många ämnen under årens lopp. Detta innebär att vi varje år räknar in ett hundratal utbildningstillfällen!

Helst inga PPT

no powerpoint

Vi väljer att, så långt det går, hellre rita på blädderblock och diskutera med kursdeltagarna. Även våra kursdeltagare tycker om detta upplägg, eftersom vi ofta får feedback just på hur skönt det är att slippa powerpoint-karaoke och att fokusera på vad som sägs istället för att läsa innantill.

Onlineanpassat

legobitar onbird

I och med COVID-19:s intåg har leveransmetoden för utbildningar blivit allt viktigare och vi har därför självklart anpassat alla våra utbildningar och workshops till digitala format.

Vi ❤️ utbildning

Utbildningsmomentet är något som vi gärna inkluderar som en del av våra konsultuppdrag även utanför kursverksamheten. Det har lett till att vi har samlat på oss lång erfarenhet kring kunskapsspridning i både det stora och det lilla.

Erfarenhet

get-to-work-onbirdVi har lång erfarenhet av förändringsledning, produktledning och transformationer - både med och utan etablerade ramverk. Det gör att vi inte bara pratar om ämnet. Här tar vi både exempel och praktiska åsikter med oss in i utbildningen!

Många kurser

Hur sätter man ihop ett agilt team?Onbird har utbildat många människor i många ämnen under årens lopp. Varje år räknar vi in fler än 200 utbildningstillfällen!

Kurstillfället är bara början

Det är lätt att en kurs bara blir en rolig grej som vi gör vid ett tillfälle och att omvandlingen av kursinnehåll till praktik på jobbet blir knepigare än tänkt. Det där vill vi på Onbird motverka. Vi bokar in ett frivilligt onlinemöte för kursdeltagarna några veckor efter kurstillfället. Vid detta möte diskuterar och reflekterar deltagarna kring kursen. Vilka kunskaper har kommit mer väl till pass än andra? Och hur har man gjort rent praktiskt för att ta sig dit? Förutom att våra deltagare uppskattar detta så utvecklar det förstås även våra egna kursleveranser. Mötet ingår i kursavgiften.

riktning

Om Onbird

På Onbird tror vi på några enkla saker. Vi tror att organisationer idag sitter på en mängd outnyttjade förmågor. Enkelhet strävar vi alltid efter. Vidare tror vi på att man först måste definiera vilket problem som man vill lösa innan man definierar lösningen. Slutligen upplever vi att vi skapar mest värde åt våra kunder när vi hjälper dem att själva utvecklas och hitta lösningen.

Utifrån det har vi utvecklat en portfölj av tjänster, produkter och utbildningar som vi använder för att hjälpa våra kunder. I portföljen finns kunskap, produkter och lösningar baserade på kända ramverk. Men ramverken kan aldrig vara lösningen eller målet. De kan bäst användas som ett medel för att nå målet. Ibland kallar vi detta för ett ”agnostiskt perspektiv eller förhållningssätt” till ramverk.

Bland våra kunskapsområden erbjuder vi kompetens inom Agile, DevOps, Lean IT och ITSM och ingen av dessa är alltså slutmålet.

Som ett exempel visar vi några utvalda kunder som vi har arbetat med tidigare:

Adlibris logo
Share This