The Phoenix Project – DevOps i praktiken

Praktisera DevOps i affärssimuleringen ”The Phoenix Project”.

 • DevOps avmystifierat och förklarat i ett lärorikt och roligt scenario
 • Kollaboration Utveckling (Dev) och Drift (Ops)
 • Kanban, visual management och effektiv sprintplanering
 • Styrning och nyckeltal för en DevOps-organisation

I simuleringen The Phoenix Project får deltagarna ta sig an en stor utmaning att rädda företaget genom att få ett effektivt fungerande samarbete mellan Dev och Ops. Företaget förlorar pengar och marknadsandelar, räddningen är monster-projektet The Phoenix Project. Utvecklarna sliter med omöjliga deadlines, Driftsavdelningen försöker desperat hålla tjänsterna vid liv och ta emot de många (oftast buggiga) releaserna från Utvecklingsavdelningen. InfoSec försöker säkerställa att inga stora säkerhetsluckor uppstår och att Compliance-krav efterlevs. Mitt i allt detta står våra deltagare och ska försöka rädda dagen. Syftet med simuleringsspelet är att skapa förståelse för DevOps-principerna i en lärorik och rolig miljö.

Simuleringen riktar sig till

Simuleringen The Phoenix Project är för organisationer som ser att en utveckling av samarbetet mellan IT-utveckling, IT-drift och affärsdelen är en nyckelfaktor för deras IT-leverans. Den vänder sig till alla organisationer som vill använda DevOps (och de underliggande principerna från Lean IT, Agile och ITSM) för att effektivisera de värdeskapande processerna inom sin IT-organisation.

Övningen kan användas både som introduktion till ett DevOps-initiativ eller vid vidareutveckling av DevOpsförmågor i organisationen. DevOps är ett arbetssätt och en verktygslåda för bättre IT och har sin grund inom kommunikation, samarbete, integration och automatisering. Med principer och metoder för DevOps hamnar kundvärde i fokus och organisationer förbättrar sin förmåga att utveckla, testa och implementera IT-applikationer/IT-tjänster. Resultatet är ökad kundnöjdhet genom ökad kvalitet, snabbare leverans, stabilare tjänster och en lägre kostnad.

Inför övningen genomför Onbird en intagningsintervju för att förstå utgångsläget. The Phoenix Project kan användas på ett generellt plan eller hjälpa till att belysa och utveckla specifika områden.

Takeaways för individ och organisation

 • Hur DevOps utvecklar IT-organisationers effektivitet och skapar värde för affärsverksamheten/kunden
 • Hur du tillämpar DevOps (samarbete Utveckling/Drift) i praktiken
 • Hur du skapar bättre flöde (Flow) genom hela IT-organisationen.
 • Hur du applicerar automatisering och hanterar teknisk skuld/legacy-system
 • Hur du balanserar dagliga leveranskrav med pågående IT-projekt/större IT-leveranser
 • Hur kunden och affärsverksamheten på bästa sätt involveras för att kunna ta sitt anvar i IT-leveranser

Simuleringsinformation

Parts unlimited är ett företag som säljer reservdelar till bilar i huvudsak. Företaget har funnits länge men under de senaste åren tappat mer och mer mark mot nya snabbrörliga aktörer. Närvaron på internet är otillfredställande, försäljningen viker, lönsamheten försvinner och mitt i detta har företaget bestämt sig för att investera i monsterprojektet “The Pheonix Project”. Projektet ska ge en “turn-around”, en helt ny konkurrensfördel och genom den nya IT-tjänsten rädda hela företaget. Här börjar vår utmaning. Dev och Ops fungerar illa ihop, projektet är försenat, driftsstabiliteten låg och kraven på IT skyhöga.

Simuleringen består av en introduktion till företaget och nuläget. Därefter tar gruppen över och genomför 6 spelronder. Varje rond består av en planering-, genomförande- och reflektionsfas. Onbirds simuleringsledare faciliterar övningen och tillhandahåller coaching och kunskaper för att gruppen ska lära sig och säkra framgång i sitt uppdrag.

Baserad på succéboken och från författarna bakom “The DevOps Handbook” (Gene Kim, Kevin Behr) så får deltagarna ta ansvar för att transformera verksamheten från traditionell silo-verksamhet med vattenfallsprojekt till teambaserad DevOps-leverans där flöde från krav till produktion är i fokus. Under resan sker aktivt arbete med kommunikation, hantering av legacylösningar, synliggjort flöde och processförbättring för att lyckas.

 • Simuleringens levereras som en heldagsövning.
 • Variant på två-dagars leverans (inklusive DevOps-teori) finns
 • Ett Phoenix team består av 8-14 deltagare. För större grupper kan parallella övningar genomföras
 • Kickoff, utbildning eller annan kreativ format – övningen skapar energi och dynamik.

Kontakta oss för prissättning per individ eller för hel grupp.

This game is an excellent starting point for all organizations with a desire to explore the do’s and don’ts of working in a DevOps way. It can also accelerate the adoption by all layers in the organization, including the teams and senior leadership. A “must do” in every DevOps journey!
Dave van Herpen

Sogeti

Om Onbird

På Onbird tror vi på några enkla saker. Vi tror att organisationer idag sitter på en mängd outnyttjade förmågor. Enkelhet strävar vi alltid efter. Vidare tror vi på att man först måste definiera vilket problem som man vill lösa innan man definierar lösningen. Slutligen upplever vi att vi skapar mest värde åt våra kunder när vi hjälper dem att själva utvecklas och hitta lösningen.

Utifrån det har vi utvecklat en portfölj av tjänster, produkter och utbildningar som vi använder för att hjälpa våra kunder. I portföljen finns kunskap, produkter och lösningar baserade på kända ramverk. Men ramverken kan aldrig vara lösningen eller målet. De kan bäst användas som ett medel för att nå målet. Ibland kallar vi detta för ett ”agnostiskt perspektiv eller förhållningssätt” till ramverk.

Bland våra kunskapsområden erbjuder vi kompetens inom Agile, DevOps, Lean IT och ITSM och ingen av dessa är alltså slutmålet.

Som ett exempel visar vi några utvalda kunder som vi har arbetat med tidigare:

Adlibris logo

 

The Phoenix Project ® is a registered trade mark of Gamingworks. All rights reserved. Onbird är en guldlicensierad partner till Gamingworks.

Om Onbird

På Onbird tror vi på några enkla saker. Vi tror att organisationer idag sitter på en mängd outnyttjade förmågor. Enkelhet strävar vi alltid efter. Vidare tror vi på att man först måste definiera vilket problem som man vill lösa innan man definierar lösningen. Slutligen upplever vi att vi skapar mest värde åt våra kunder när vi hjälper dem att själva utvecklas och hitta lösningen.

Utifrån det har vi utvecklat en portfölj av tjänster, produkter och utbildningar som vi använder för att hjälpa våra kunder. I portföljen finns kunskap, produkter och lösningar baserade på kända ramverk. Men ramverken kan aldrig vara lösningen eller målet. De kan bäst användas som ett medel för att nå målet. Ibland kallar vi detta för ett ”agnostiskt perspektiv eller förhållningssätt” till ramverk.

Bland våra kunskapsområden erbjuder vi kompetens inom Agile, DevOps, Lean IT och ITSM och ingen av dessa är alltså slutmålet.

Som ett exempel visar vi några utvalda kunder som vi har arbetat med tidigare:

Adlibris logo
Share This