Maximerar er organisation sin potential?

I vårt snabba och föränderliga samhälle står organisationer inför ökade krav på flexibilitet. Mål och konsumentförväntningar ändras ständigt, vilket kräver snabbare produktlanseringar och kortare ledtider. Trots att många företag har utprövade metoder lyckas de inte maximera sin potential. Istället är de ofta inte anpassningsbara nog för att möta nya eller förändrade behov, vilket resulterar i ineffektiv flödesoptimering.

Låt oss hjälpa er – Hur effektiva kan ni bli?

En flödesoptimerad organisation är en organisation vars struktur fokuserar på att maximera, effektivisera och att skapa smidiga arbetsflöden genom hela organisationen. Målet är att optimera hur arbete och information flyter mellan olika delar av organisationen för att förbättra produktivitet, minska onödiga väntetider, kostnader, och att förbättra den övergripande prestandan.

Vi på Onbird vet att flödesoptimerade organisationer är väl rustade för att leverera konkurrenskraftiga erbjudanden i en dynamisk värld. Vår kartläggning ger er organisation en bild över hur väl anpassade era verksamhetsmål är och den slutgiltiga rapporten ger en sammanfattning över gap och föreslagna aktiviteter på en strategisk nivå. Aktiviteter presenteras i prioriterad ordning med föreslagen genomförandeplan som kan användas som beslutsunderlag. Rapporten ger en indikation på hur er organisation – baserat på mätetal och KPIer – ligger till mot jämförbara organisationer.

Genom Onbirds strukturerade metod för genomförande kan en återkommande assessment göras efter slutförda aktiviteter. Detta ger en möjlighet att mäta effekterna av åtgärder och ger en tydlig bild av vilken påverkan dessa har haft.

kvickt till quick wins

Kvalitativ översyn

Genom en kvalificerad översyn av er organisation säkerställs att;

  • Värdeflöden är optimerade
  • Organisationen är designad för att vara flexibel och anpassningsbar efter förändrade marknadsförhållanden och kundbehov
  • Kontinuerlig förbättring bidrar till ökad effektivitet
  • Kundfokus är implementerat
  • Rätt teknologier och digitala verktyg hjälper automatiserade processer och datainsamling för beslutsstöd etc.
  • Teamen är optimerade för att slutföra projekt och uppgifter som de ansvarar för.
  • Intervjuer genomförs med ledningspersoner, ledande individer på verksamhetssidan och nyckelpersoner inom IT-organisationen. Dessa intervjuer är kvalificerade och kompletteras med data och KPI:er, vilket möjliggör jämförelser med liknande organisationer för en effektiv benchmarking.

Vår översyn resulterar i en rapport som tjänar både som beslutsunderlag och som stöd för att prioritera förändringsinitiativ. Rapporten utrustar er med de verktyg ni behöver för att navigera mot en mer effektiv organisation och för att effektivisera beslutsprocessen.

Kvantitativ analys

Onbird erbjuder även en enkätbaserad assessment som bygger på ett större antal enkätsvar från organisationen. Denna analys ger en mer indikativ analys över förbättringsområden och kan också användas för att jämföra organisationen med liknande organisationer.

Analysen kan användas som ett komplement till den kvalitativa översynen, eller genomföras fristående.

Uppföljande assessment

Utöver en kvalitativ översyn och en kvantitativ analys erbjuder Onbird även möjligheten att genomföra en uppföljning med syfte att säkerställa att effekten från genomförda aktiviteter uppnåtts.

Vill du veta mer?

TobbeD-Onbird-Seniorkonsult

Torbjörn Dahlström

Senior agil/lean coach med bakgrund som ledare inom IT.

Jeff Schmitz Onbird Seniorkonsult

Jeffrey Schmitz

Senior agil coach med bakgrund som ledare inom IT. 

Martin Comstedt Onbird Seniorkonsult

Martin Comstedt

Senior agil coach med bakgrund som utvecklare, scrum master och produktägare.  

nathalie heisner onbird

Johan Ström

Senior coach med bakgrund som konsult, interimschef och ledare inom flera olika branscher.

KOSTNADSFÖRSLAG

Hör av er till oss för ett prisförslag på vår flödesassessment!

Om Onbird

På Onbird tror vi på några enkla saker. Vi tror att organisationer idag sitter på en mängd outnyttjade förmågor. Enkelhet strävar vi alltid efter. Vidare tror vi på att man först måste definiera vilket problem som man vill lösa innan man definierar lösningen. Slutligen upplever vi att vi skapar mest värde åt våra kunder när vi hjälper dem att själva utvecklas och hitta lösningen.

Utifrån det har vi utvecklat en portfölj av tjänster, produkter och utbildningar som vi använder för att hjälpa våra kunder. I portföljen finns kunskap, produkter och lösningar baserade på kända ramverk. Men ramverken kan aldrig vara lösningen eller målet. De kan bäst användas som ett medel för att nå målet. Ibland kallar vi detta för ett ”agnostiskt perspektiv eller förhållningssätt” till ramverk.

Bland våra kunskapsområden erbjuder vi kompetens inom Agile, DevOps, Lean IT och ITSM och ingen av dessa är alltså slutmålet.

Som ett exempel visar vi några utvalda kunder som vi har arbetat med tidigare:

Adlibris logo
Share This