AGILE för alla

Agil utbildning på 1 dag: intensivkurs med praktik

Agile för alla är en kurs i agila förhållningssätt, som kombinerar hälften teori och hälften simuleringspraktik för att ge en kunskapsgrund som deltagarna nyttjar och repeterar praktiskt redan samma dag. Och som vanligt på Onbird lägger vi undan PowerPoint till förmån för aktiv dialog och utbyte. För alla verksamhetsroller.

Det Agila tankesättet har de senaste 10 åren vuxit enormt och blivit en av de filosofier som organisationer nyttjar mer och mer. Det utgör dessutom grund för eller är del av många andra filosofier, exempelvis DevOps. Tankesättet tar sitt avstamp i mjukvaruutveckling, men att utveckla iterativt, inkrementellt och utforskande går att applicera överallt. I Agile för alla får du som deltagare, oavsett yrkesroll, verktyg och kunskap att leda snabbare och mer stabil förändring i din organisation. Genom denna Agila utbildning får du ett sammanhang och förståelse för de begrepp och uttryck som numer används osm en naturlig del av språket!

 

Glöm inte att du har möjlighet att gå alla våra kurser ONLINE. Läs mer här!

Kursen riktar sig till

Individer och organisationer som behöver inkludera Agile i hela sin organisation. Oftast börjar denna resa hos just IT-utveckling, men för att få bättre genomslag behöver även övriga delar av organisationen få förståelse och vokabulär för vad Agil förändring innebär. En Agil utbildning på bredden i organisationen möjliggör att man lättare kan förhålla sig till varandras dagliga arbete och därigenom skapa ett tydligare och mer strukturerat samarbete.

 

 • Chefer och ledare som behöver förstå det Agila tankesättet bättre.
 • Medarbetare på affärssidan och stabssidan som påverkas av höga krav på förändring och förbättring
 • Utvecklare som inte redan har lång erfarenhet och förståelse för vad det Agila tankesättet betyder i vardagen.
 • Alla som vill lära sig mer om tillämpning och nytta med det agila tankesättet.

Kurskomponenter

 • Agile och historiken
 • Komplexitetsteori
 • Empirisk processkontroll och feedback
 • Det Agila Manifestet
 • Det Agila, cykliska arbetssättet
 • Roller och ansvar
 • Kanban och Visual Management
 • Kravhantering och User Stories
 • Planering, estimering och velocitet
 • Praktiska tips i hur man kommer igång
 • Onbirds Agile-simulering ”Birdville”

Observera att detta är en Agil utbildning och inte enbart en kurs i Scrum, utan med fokus på hela organisationens roll i det agila tankesättet!

Kursinformation

AGILE för alla är en heldag från kl 9-17 och hålls i centrala Stockholm (om inte annat anges).

Pris 6995 SEK (exkl moms) per deltagare. Kursmaterial och fika/lunch ingår. Kursen hålls på svenska om inte annat anges.

Då antalet platser är begränsat gäller först till kvarn samt att anmälan är bindande. Inga förkunskaper om vare sig det agila tankesättet eller metodik krävs. För företagsintern leverans krävs minst 7 personer för simuleringen.

Kursen innefattar ej certifiering.

Varför ska jag gå en agil kurs? Och varför just denna?

På Onbird kommer vi ofta i kontakt med organisationer och avdelningar där man springer allt vad man kan mot att bli Agila, men där målet, riktningen och vad det innebär inte är helt klar. Ofta skiljer sig både målbild och väg dit åt. Agila arbetssätt skall vara verktyget – inte målet i sig – och för att uppnå resultat behöver man ha en enad vokabulär och förståelse för vad en agil förändring innebär. Att gå en agil kurs hos Onbird gör att du kommer att behöva ställa dig frågan “Varför är det bra att göra så här, EGENTLIGEN?” ett flertal gånger. Och det är bra, för det är så förståelsen skapas!

Onbirds kurs- och simuleringsledare är certifierade experter med lång praktisk erfarenhet inom DevOps, Agile/Scrum, SAFe, Lean IT samt ITIL. Vid utbildningar får vi återkommande högsta poäng vid kursutvärderingar.

Är du nyfiken, men inte redo att fylla i anmälningsformuläret än? Kontakta oss, så kan vi svara på dina frågor!

Share This