Att gå kurs hos Onbird

av | feb 8, 2021

Hur mycket kan kursleverantörer egentligen skilja sig åt? 

Mer än vad man kan tro. Och här vill vi tro att vi skiljer oss, på ett positivt sätt, ifrån många andra som också håller kurser.

Alla våra kurser är onlineanpassade 

Först av allt: Med hänsyn till rådande COVID-19 pandemi har leveransmetoden blivit än viktigare och vi har anpassat våra utbildningar/workshops till digitala formatDet är viktigt för oss att fortsätta leverera samma kvalité med interaktivitet, visualisering och illustration även i digitala leveranser. Bland våra virtuella metoder betonar vi på Onbird: 

  • Leverans i halvdagspaket åt gången (m.a.o. en 2-dagars utbildning sprids oftast över 4 halvdagar)
  • Gruppstorlek 6 – 12 deltagare 
  • Nyttjande av korta och långa breakout-övningar kring viktiga frågor 
  • En mix av både analoga och digitala verktyg – vi ritar ofta och gärna fortfarande på ett blädderblock som syns tydligt i det virtuella rummet 
  • Hög energinivå med hjälp av dialog, väl valda pauser och vår egen energiska insats  
  • Vår strävan är att förflytta leveranser sömlöst mellan fysiska och virtuella rum, med bibehållen pedagogik och maximalt resultat. 
legobitar onbird

Vi undviker Powerpoint så mycket vi kan

Det här med att stå och läsa innantill från powerpointslides är inte vår syn på pedagogik. Vi väljer att, så långt det  går, hellre rita på blädderblock och diskutera med kursdeltagarna. Vi vet även att våra kursdeltagare tycker om detta upplägg, eftersom vi ofta får feedback just på hur skönt det är att slippa powerpoint-karaoke och att fokusera på vad som sägs istället för att läsa innantill.

Vi utbildar i allt vi gör

Vi inkluderar gärna utbildningsmomentet som en del av våra konsultuppdrag även utanför kursverksamheten. Det har lett till att vi har samlat på oss lång erfarenhet kring kunskapsspridning i både det stora och det lilla. Bara under 2020 räknade vi till fler än 200 undervisningstillfällen.

Vi har lång praktisk erfarenhet av det vi utbildar

På Onbird är vi inte teoretiker i första hand. Vår långa erfarenhet av förändringsledning, produktledning och transformationer inom många olika branscher, både med eller utan etablerade ramverk, gör att vi kan inte bara diskutera ämnet i sig, utan även runt det med många exempel i varierande kontext. Vi är inte heller främmande för kritiska diskussioner inom ett ämne. För att kunna genomföra, måste vi också våga ifrågasätta!

Onbird - vi är riktigt bra på det vi gör

Utforska vilka kurser och workshops vi erbjuder genom att klicka nedan. Eller hör av dig för att diskutera hur vi kan hjälpa dig med skräddarsydda insatser.

Kontakt

Share This