DevOps Fundamentals

DevOps hjälper IT-organisationer överbrygga klyftan mellan Development och Operations till snabbare leveranser av värde till kunder. Lär dig principerna som lyfter världens ledande IT-organisationer med DevOpskursen Fundamentals.

 • Exempel från svenska företag och IT-avdelningar.
 • Korta gruppövningar anpassade efter era förutsättningar.
 • Erfarenhetsutbyte med andra deltagare och kursledarna.

Kursen riktar sig till

DevOps tillämpas mer och mer på bred front inom dagens IT-organisationer. Kursen DevOps Fundamentals riktar sig till ledare och förändringsledare inom IT, utvecklingsteam, projektteam samt operations/driftsresurser. DevOps är även väl integrerade med och bildar en komplettering till ramverken ITIL, Agilitet och Lean IT med mycket praktisk vägledning.

Kurskomponenter

Kursen hjälper deltagarna utveckla en förståelse för DevOps och därmed kunna:

 • Förstå drivkrafterna och framgångsfaktorerna bakom DevOps uppkomst.
 • Förklara affärsnyttan med DevOps och “Continuous Practices“.
 • Definiera och implementera en Delivery-pipeline.
 • Tillämpa begreppen Test automation, Infrastructure automation och Build and deployment automation.
 • Påbörja förändringsarbetet i syfte att tillämpa DevOps och DevOps-principerna internt.
 • Klara en DevOPs Fundamentals Examination och Certifiering.

Alla moment av utbildningen levereras i enlighet med ”DASA DevOps Fundamentals syllabus” av certifierade kursledare från Onbird.

Kursinformation

Kursen är två dagar från kl 9-17 och hålls i centrala Stockholm (om inte annat anges). Vissa kurstillfällen hålls i samarbete med Astrakan Strategisk Utbildning. Pris 19.950 SEK (exkl moms) per deltagare. Kursmaterial, examination och fika/lunch ingår. Kursmaterial levereras digitalt före kurstillfället. Material och examination erbjuds på engelska – kursen levereras på svenska (om inte annat anges). Då antalet platser är begränsat gäller först till kvarn samt att anmälan är bindande. Inga förkunskaper krävs.

Onbird är som organisation “DASA Forerunners” och Onbirds kursledare är ackrediterade via DevOps Agile Skills Association (DASA). Kursinnehåll är utformat av DASA med syllabus och internationellt erkänd certifiering.

Om DevOps

DevOps är den kanske snabbast växande rörelsen inom IT-världen idag då den erbjuder möjligheten att både kombinera agila utvecklingsmetodiker med stabil och trygg driftsleverans. Metoden erbjuder en verktygslåda för att utveckla vårt arbete och interna processer, vår arkitektur såväl som våra interna roller och organisationsstruktur. Inom DASAs ramverk för praktisering och tillämpning av DevOps har man definierat 6 principer. Genom sin grund inom kommunikation, samarbete, integration och automatisering sätter DevOps-principerna kundvärde i fokus. Organisationer som tillämpar DevOps-principerna får en förbättrad förmåga att utveckla, testa och implementera och operera IT-applikationer och IT-tjänster. Resultatet är stärkt konkurrenskraft för affärsverksamheten och ökad kundnöjdhet tack vare förbättrad kvalitet i tjänsten, snabbare leveranser och lägre kostnader.

De 6 principerna är:

 • Customer-centric action.
 • Create with the end in mind.
 • End-to-end responsibility.
 • Cross-functional, autonomous teams.
 • Continuous improvement
 • Automate everything you can

DevOps – inte bara automatisering!

Även om vi gärna automatiserar allt vi kan så handlar DevOps på inget sätt bara om automatisering. Det är heller inte bara en roll. DevOps är det ramverk som ger bästa lösningarna för att slutligen överbrygga klyftan mellan Utvecklingsfunktioner (Development) och driftsfunktioner (Operations). Med fokus på leverans av korta ledtider parat med stabil drift (ja det går att uppnå) kan IT-organisationer säkerställa bästa tänkbara kundvärde.

Share This