DevOps in 2 days – intensivkurs och praktik

En DevOpskurs där du både får teoretiska kunskaper om DevOps, men där du får också öva DevOps med anknytning till din vardag och ditt arbete.

Grundläggande teori inom DevOps utifrån perspektiven organisation, processer, metoder, verktyg och införande. I den praktiska delen övas kollaboration och samarbete mellan Dev + Ops, effektiv sprintplanering, Kanban och visual Management, linjering av aktiviteter mot affärsmål samt styrning och nyckeltal.

Glöm inte att du har möjlighet att gå alla våra kurser ONLINE. Läs mer här!

Kursen riktar sig till

IT-organisationer som tänker sig implementera DevOps. Och framför allt de som inte tycker att bara teori räcker utan vill ha praktisk handledning.

 • Affärsutvecklare, produktägare och andra verksamhetsroller som arbetar tätt med agila team
 • Chefer och ledare inom IT som behöver förstå DevOps bättre för att implementera eller utvärdera DevOps.
 • Scrum-masters och Agila coacher som ytterligare vill förbättra sin DevOps metodik och kunskap.
 • Infrapersonal som bättre vill förstå hur deras tjänster behöver utvecklas för att stöda DevOpsprinciperna
 • Alla som vill lära sig mer om tillämpning och nytta med DevOps.

Kursinformation

DevOps kursen är två dagar från kl 9-17 och hålls i centrala Stockholm (om inte annat anges).
Pris 11.500 SEK (exkl moms) per deltagare. Kursmaterial och fika/lunch ingår. Kursmaterial levereras digitalt före kurstillfället. Material erbjuds på engelska – kursen levereras på svenska (om inte annat anges).

Då antalet platser är begränsat gäller först till kvarn samt att anmälan är bindande. Inga förkunskaper om DevOps, Lean IT, Agile eller ITSM krävs. För företagsintern leverans krävs minst 8 personer för simuleringen.

   Jag gillar verkligen Onbirds upplägg med att blanda teori med praktik. Att ha en dags genomgång av teoretiskt slag för att sen köra en dag med simulering då man får obehagligt klart för sig hur svårt det är att omsätta detta i praktiken när stressen tränger sig på är otroligt lärorikt!
  Jannika Björkholm

  Agil Coach,

  Kursdag 1 Teori – Förstå grunderna i DevOps

   

  •  Förstå drivkrafterna bakom framväxten av DevOps. 
  • Förklara affärsnyttan med DevOps och Continuous Delivery.
  • Känna till och använda nyckelbegrepp och principer inom DevOps.
  • Definiera en typisk “DevOps – Service Delivery process”. 
  • Tillämpningen av begrepp såsom ”test automation, infrastructure automation och build and deployment automation”. 
  • Förstå hur DevOps samspelar med Lean, Agile och ITSM. 
  • Populära DevOps-verktyg. 
  • Identifiera kritiska framgångsfaktorer respektive fallgropar vid ett införande av DevOps.

  Kursdag 2 Simulering – Träning ger praktiska erfarenheter!

  • Hur DevOps utvecklar IT-organisationers effektivitet och skapar värde för affärsverksamheten/kunden.
  • Hur du tillämpar DevOps (samarbete Utveckling/Drift) i praktiken.
  • Hur du skapar bättre Flow genom hela IT-organisationen.
  • Hur du applicerar automatisering och hanterar teknisk skuld/legacy-system.
  • Hur du balanserar dagliga leveranskrav med pågående IT-projekt/större IT-leveranser.
  • Hur kunden och affärsverksamheten på bästa sätt involveras för att vara delaktiga och kunna ta sitt ansvar i IT-leveranser.

   

  Om DevOps

  DevOps är ett arbetssätt och en verktygslåda för bättre IT och har sin grund inom kommunikation, samarbete, integration och automatisering. Med principer och metoder för DevOps hamnar kundvärde i fokus och organisationer förbättrar sin förmåga att utveckla, testa och produktionssätta IT-applikationer/IT-tjänster. Resultatet är ökad kundnöjdhet genom ökad kvalitet, snabbare leverans, stabilare tjänster och en lägre kostnad.

  Att välja DevOps som metod och princip är att välja att sträva mot snabbare leveranser till kund med bibehållen eller till och med förbättrad stabilitet. Vi brukar kalla det att ”sträva mot flöde” där hela tjänsteleveransen står i fokus, inte en delmängd.

  Onbirds kurs- och simuleringsledare är certifierade experter inom DevOps, Agile/Scrum, Lean IT samt ITIL och får återkommande högsta poäng vid kursutvärderingar.

  Share This