Grab@Pizza – Business and IT alignment

Öka effektiviteten och värdet i IT-leveransen genom förbättrad samverkan mellan verksamhet och IT.

 • Linjera IT-leveransen med verksamhetsskraven.
 • Identifiera och utveckla kärnprocesser inom IT.
 • Aktivera dialog mellan IT och verksamhet för att balansera IT-portföljen.

Grab@Pizza är en affärssimulering där deltagarna tacklar en tuff utmaning – företagets ledning kräver ett bättre resultat där IT måste leverera mera nytta till verksamheten. Ett antal nyckelprojekt har identifierats för företagets konkurrensförmåga och överlevnad samtidigt som IT-organisationen måste klara att balansera kostnad och stabilitet mot dessa krav. Företaget Grab@Pizza utsätts för utmaningar som helt enkelt kräver ett samspel mellan affär och IT.

Takeaways 

 • Hur man på ett praktiskt sätt tillämpar Servicekonceptet på IT-leveransen.
 • Hur optimerade arbetssätt, processer och IT-stöd kan eliminiera onödiga kostnader.
 • Hur du i en aktiv kunddialog balanserar IT-investeringar gentemot resurser för support och drift.
 • Hur realisera och uttrycka affärsvärde i krav på IT-tjänster och i leverans av desamma.
 • Hur du minimerar potentiella affärsrisker pga. dålig tillgänglighet, kapacitet och driftsäkerhet.
Att köra en simulering (Grab@Pizza Service Focused IT) öppnade verkligen ögonen på oss. Vi förstod processerna som följer med en serviceleverans på ett väldigt tydligt sätt. Torbjörn ledde oss genom det hela på ett lekfullt och utbildande sätt och fick flera polletter att ramla ner.
Cecilia Strömberg

Head of Business Processes & Systems, Tobii Pro

INTRESSEANMÄLAN

Simuleringen riktar sig till

Grab@Pizza™ riktar sig till deltagare både inom beställarsidan såväl som IT-leveranssidan.

För beställare av IT-tjänster erbjuder simuleringen en praktisk möjlighet att bättre förstå IT-organisationens utmaningar, varför en aktiv dialog måste föras med IT-organisationen om både nya önskemål såväl som pågående leverans och drift och hur vi slutligen identifierar rätt balans i organisationens “Portfolio of changes”.

För leverantörer av IT-tjänster (tillika interna IT-organisationer) så erbjuder simuleringen en praktisk möjlighet för IT-chefer, linjechefer, Service Managers samt Business Relationship Managers att bättre förstå vilka kärnprocesser som måste vara etablerade för att säkra rätt leverans och rätt balans i leveransen av IT-tjänster till kund och beställare.

Övningen kan användas både som introduktion till ett process-initiativ eller vid vidareutveckling och/eller införandet av BRM-principer i verksamheten. Simuleringen har också visat sig ge oöverträffade möjligheter att tydliggöra hur och vilka processer en organisation måste utveckla för att kunna utvärdera och säkra rätt mix i förändringsportföljen (Portfolio of changes).

Inför övningen genomför Onbird en intagningsintervju för att förstå utgångsläget. Grab@Pizza kan användas på ett generellt plan eller hjälpa till att belysa och utveckla specifika områden såsom till exempel tjänstekonceptet eller praktiserad Business Relationship Management.

Kursinformation

Simuleringen består av en introduktion till företaget Grab@Pizza och dess nuvarande affärsläge. Gruppen får därefter ta ansvar för att organisera sin verksamhet, identifiera och utveckla nödvändiga processer samt sätta upp ett fungerande strategiskt samarbete mellan Kund/Beställare och IT-organisationen. Totalt genomförs 6 ronder. Varje rond består av en planering-, genomförande- och reflektionsfas. Onbirds simuleringsledare faciliterar övningen och tillhandahåller coaching och kunskaper för att gruppen ska lära sig och säkra framgång i sitt uppdrag.

I en verklighetstrogen miljö får deltagarna ta ansvar för att leverera nya affärsdrivna initiativ såsom webbaserad beställning av pizzor, stöd för mobiltelefon, nya pizza recept och slutligen säkra en reklamplats på “Super Bowl” samtidigt som de ska balansera trilskande teknologi, leverantörer som slutar supportera legacy-lösningar och användare som hör av sig om stillastående tjänster och system.  På vägen utvecklas aktivt arbete med kommunikation, kundsamarbete och processförbättringar för att lyckas.

 

 • Simuleringens levereras som en heldagsövning.
 • Variant på förlängd två-dagars leverans med BRM/ITSM-teori.
 • Variant på kortare “Service and BRM awareness session“ om en halv dag.
 • En grupp består av 8-14 deltagare. För större grupper kan parallella övningar genomföras.
 • Kickoff, utbildning eller annat kreativt format.
 • Kontakta oss för prissättning per individ eller för hel grupp.

Affärssimulering, en metod för praktisk inlärning

Människor formar sitt beteende framförallt från erfarenheter i konkreta, praktiska situationer. Vill vi förändras och utvecklas är inget mer effektivt än att själv sättas in i och känna ansvar för att lösa ett konkret dilemma. Vi lär oss mer av det vi gör än av det vi hör. Därför är simuleringar så effektiva.

Inlärningen sker i tre steg

 1. Upplev – Agera och få praktisk erfarenhet.
 2. Reflektera – Växla perspektiv och granska resultat för feedback.
 3. Förbättra – Formulera nyvunnen kunskap från feedback, knyta an till teori och överföra detta till ett förbättrat arbetssätt.

Grab@Pizza – Business IT Alignment är designad och registrerad till Gaming Works BV.  Onbird är en guldlicensierad partner.

Share This