KONTAKTA OSS

Organisationer idag befinner sig i ett ständigt krav på förändring och förbättring. För att svara upp mot förändringstakten pressas IT hårt. Gårdagens IT kännetecknas av reaktiv tekniksupport, ofta dyra och försenade projekt samt en evig kostnadsjakt. Dagens IT har vaknat med nya insikter. IT-organisationer måste utveckla nya förmågor för att möta krav på effektivitet, snabbhet och flexibilitet. Dessa förmågor möjliggör planering på kortare horisont, lösningar som tillåter fler förändringar, medarbetare som arbetar i harmoni, samt gemensamma metoder och verktyg som stöder förändring, utveckling och drift. Morgondagens IT genomsyrar hela affärsflödet och är en väl integrerad del av hela organisationens dagliga verksamhet.

Onbirds verktygslåda bygger på högt engagemang och involverar hela organisationen. Vi hjälper IT att utveckla förmågorna som möter krav på snabbhet med bibehållen stabilitet. Vi skapar förutsättningar för proaktivitet och snabb reaktionsförmåga riktad mot kund. Vi stöder små, iterativa leveranscykler som accelererar förändring. Verktygslådan är aldrig syftet eller målet – istället är det stöd till effektivt flöde, hög kvalitet, utvecklad problemlösning och en kultur av ständig förbättring.

Förändring inom IT är givet. Förbättring är ett aktivt val.

Söker ni en samarbetspartner för förändring eller utveckling av en IT-funktion, en liten förändring eller en komplett omorganisation spelar ingen roll. Hör gärna av er, vi tycker all förändring är spännande och varje utmaning bjuder på sina möjligheter.

Share This