Kundcase Luleå Kommun – Digitalt Planprogram

av | okt 16, 2023 | AGILE

Norra Sverige står inför stora utmaningar att bygga ut infrastrukturen för den så kallade Gröna Omställningen. För att möta kraven på snabbare och flexiblare processer tog Luleå Kommun in Onbird för att lära ut agila metoder i projektet att ta fram ett digitalt planprogram för Luleå Industipark. Det lyckade projektet levererade en prototyp på endast 6 veckor och har dessutom rönt uppmärksamhet i hela GIS-Sverige!

Luleå industripark - illustration

Förutsättningar

På Svartön utanför Luleå växer för närvarande en av Sveriges största industriparker fram. LKAB, SSAB, Talga med flera bygger nytt för att framställa koldioxidneutralt stål, smarta mineraler och framtidens bilbatterier. För detta krävs infrastruktur och samordning från Luleå Kommuns sida. Stadsplaner och beslut tar ofta för lång tid, således inser Luleå Kommun att de behöver en gemensam plattform och nytt arbetssätt. Uppdraget: Ett Digitalt Planprogram, samt ett agilt arbetssätt som uppmuntrar samarbete, som möter förväntningarna från industrin och politikerna.

Projektgrupp och uppstart

Projektgruppen som sattes ihop var därför en tvärfunktionell grupp med kompetens inom GIS, BIM, stadsplanering, utveckling samt agila arbetsmetoder. Gruppen var dessutom blandad mellan kommunanställda och konsulter. Ingen lång kontraktsförhandling, ingen beställare-leverantör-relation. Istället ett team som jobbar tillsammans mot ett gemensamt mål – att ta fram ett Digitalt Planprogram.

Projektgruppen Luleå Kommun
Luleå kommun backlog

Arbetssätt

Projektet börjar med en workshop och utbildning i agila metoder. Gruppen tar själva fram sin målsättning och samarbetsformer. Arbetet drivs sedan i korta iterationer om två veckor vardera, där medlemmarna jobbar deltid, mellan 25-75%. Varje iteration innehåller en konkret leverans med värde, inte bara utredningar eller planer, utan stenhårt fokus på vad som kan levereras här och nu. Varje iteration innehåller en backlog refinement, en sprintplanering med hela teamet, 4 st standups samt demo för styrgrupp och intressenter. Varannan sprint hålls retro för att optimera arbetssätten och varannan sprint hålls styrgruppsmöten för att justera strategin.

Onbirds roll

Att jobba agilt är helt nytt för Luleå Kommun och tillika för många av de konsulter som är med i projektet. Vi på Onbird utbildar gruppen i agila metoder och jobbar löpande med den för att öka förståelsen för det agila arbetssättet. En agil coach från Onbird är med i hela projektet för att hålla ihop arbetet och arbeta in filosofin – samarbete, fokus på värde, leverera ofta, våga utmana, prova och lär samt en positiv ”vi kan”-attityd!

Gruppmedlemmarna säger bland annat: ”Det agila angreppssättet har gjort att vi kan leverera intensivt” och ”Med det agila arbetssättet har det här blivit en riktig framgångssaga”.

Daniel och Torbjörn på Arbeta Smart 2023
Prototyp Digitalt Planprogram

Resultat

  • Fungerande prototyp på 6 veckor – Redan efter tre iterationer bevisade vi att den föreslagna lösningen skulle funka för syftet.
  • Tydligare målgrupp och målbild – Syfte, möjligheter och målbild gick från vaghet till klarhet.
  • Nytt agilt arbetssätt – Vi bevisade att vi kan gå ifrån stuprörsorganisation och beställar-leverantör-förhållande till att samarbeta över gränserna och därmed bli effektivare.
  • Sätta Luleås stadsplanering på kartan – Projektet har uppmärksammats på många nivåer i hela Sverige. Fas 2 av projektet är redan finansierat.

Jonny Halvarsson presenterar projektet och samarbetet med Onbird på branschmässan Arbeta Smart 2023.

Jonny Halvarsson

GIS-strateg, Luleå Kommun

”Vi har lärt oss otroligt mycket på vägen under det här projektet! Att jobba agilt är ett annat sätt att angripa problem än vad vi vanligtvis gör och det har visat sig vara väldigt lyckat. Framförallt har vi hittat ett framgångsrikt sätt att jobba med konsulter.”

Frida Lindberg

Planchef, Luleå Kommun

Mer info/Kontakt

Vill du veta mer om vårt uppdrag? Kontakta Onbirds Torbjörn Dahlström som fungerade som uppdragsansvarig för vårt arbete med Luleå Kommun!

Författare
Daniel Hedenström

Daniel har jobbat med digital tjänsteutveckling sedan år 2000. Programmering, UX, Projektledning, Produktägarskap och Entreprenörskap. Sedan 2021 Agil Coach och utbildare på Onbird med extra passion för agilt ledarskap och produktägarrollen. Läs mer om Daniel

Kostnadsfri rådgivning

Vill du prata med oss för en kostnadsfri rådgivningssession kring era behov/utmaningar? Kontakta oss genom formuläret nedan!

Share This