Birdbrev feb 2022

Birdbrev feb 2022

Birdbrev feb 2022 6 tips för att skapa en lärande kultur De agila metoderna har lärt många av oss hur viktigt det är att ha ”rätt” mindset – vi vill vara utforskande, testa hypoteser och ta in ny data för att bekräfta att vi valde rätt alternativt...