Trender inom agilt 2023

av | nov 2, 2023 | AGILE, DEVOPS

Precis som överallt annars så går det trender även inom arbetsmetoder och organisationsteori. Ingen kan förneka att agila metoder har varit på stadig frammarsch sedan dess introduktion 2001, men allt eftersom det nått ut till fler branscher och fler sammanhang så har metoderna anpassats. Det vi framförallt har sett på senare år är att agilt har letat sig utanför digitala företag och IT-avdelningar in i andra typer av verksamheter. Än så länge tenderar det att introduceras i tät sammankoppling med digitala projekt, men hur längre dröjer det innan man arbetar agilt även i rena verksamhetsfrågor?

Var är vi då på väg? Nedan har vi listat några av våra spaningar kring trender inom agilt för 2023.

Planering balans

1. Kombinationen Projekt & Agilt

Agilt är här för att stanna, men det är också projekten! Många agila evangelister (undertecknad inkluderad) har predikat om en skön ny värld där alla är ombord på den härligt fluffiga agilbussen, men så ser inte verkligheten ut. Vi behöver acceptera att projekt och agilt behöver leva sida vid sida. Men hur gör man det då? Vi har lagt pannorna i djupa veck och brottats med den här utmaningen både i teorin och i praktiken. Vi har inte alla svar, men vi har sammanfattat några lärdomar kring agilt och projekt i en artikel. Vi har även tagit fram en heldags-kurs ”Att kombinera agilt och projekt” för de som vill få en djupare förståelse för krockarna mellan de två samt få handfasta tips för att handskas med dem. Vi har även ett lyckat exempel på kombinationen agilt och projekt med vår kund Luleå Kommun och projektet Digitalt Planprogram.

2. Agilt i större skala

När de agila metoderna tar sig från Silicon Valley-garaget ut i den stora vida världen så inser man snabbt att koordineringen mellan olika team och initiativ blir väldigt central. Ramverk som LeSS och SAFe har tagits fram för att möta dessa behov, men ju större organisationer, desto större komplexitet och desto svårare att adoptera en metodik out-of-the-box. Hur är kulturen? Vilka förutsättningar finns? Vad är målsättningen? Dessa och många fler frågor behöver rätas ut innan man sätter ihop en arbetsmetod som är fungerande för just denna organisation. Alla organisationer är unika (fast oftast inte så unika som de själva tror). Läs mer om hur vi på Onbird hjälpte Alecta med införandet av SAFe med tydliga mätbara mål i grunden.

3. Distribuerade team

Frågan har legat och bubblat i flera år: ”Måste vi verkligen jobba från kontoret”? Pandemin gav svaret: nej! Distribuerade team är numera det nya normala, och med team som inte längre sitter tillsammans kommer nya utmaningar. Scrum och andra agila ramverk har alltid haft en analog ”back to basic”-känsla med post-its, papper och pennor, men i den här distribuerade världen blir vi alltmer beroende av våra digitala verktyg – digitala idétavlor, scrumtavlor, planning poker, videokonferenser och chattar. Digitala verktyg är inte längre bara hjälpmedel utan själva plattformen för teamet, så välj noga och anpassa efter behov. Även gruppdynamiken förändras när vi jobbar primärt digitalt, oavsett om man jobbar agilt eller inte. Hur skapar man lojalitet och gruppsamhörighet när vi inte ses? Läs Johanna Olssons bok Närhet trots avstånd för grundläggande tips kring att samarbeta på distans.

4. Helhetstänk & värdeströmmar

På många ställen har agilt varit ”något som de där på IT sysslar med”, men nu börjar fler förstå storheten i samarbete mellan avdelningar, korta leveranser, anpassning till förutsättningar och allt det andra som agilt står för. Och kanske framförallt att allt hänger ihop – det är inte längre Verksamhet vs IT. Utvecklarna måste förstå vad deras funktioner syftar till och beslutsfattarna måste förstå möjligheter och utmaningar på alla nivåer. Trenden är därför att man pratar allt mer om värdeströmmar – att fånga upp alla aspekter i verksamheten som bidrar till att ett specifikt värde uppnås. Värdeströmmar kan exempelvis vara att attrahera nya kunder, fler annonsörer, högre engagemang, etc. LeanDevOps och SAFe är ramverk som adresserar det här med värdeströmmar. Även ITIL lägger allt större vikt vid det i de senare upplagorna.

5. AI?

Ingen lista på trender 2023 kan väl vara komplett utan att inkludera AI? Många i branschen säger att automatisering och AI är det nya svarta, men få kan säga hur det skulle påverka arbetsmetoder på något konkret eller signifikant sätt. Många pekar på att många moment kommer att kunna automatiseras med hjälp av AI. Automatiserade processer i all ära, men det är sannerligen inget nytt och det räknas knappast som artificiell intelligens heller, så vi förhåller oss skeptiska men nyfikna på hur AI kommer påverka oss. Men vi på Onbird har i alla fall testat: hur skulle Chat GPT 4 införa agila metoder om hen själv fick välja.

Framtiden

I en allt mer osäker och snabbföränderlig värld är det svårt att veta vad som kommer hända och hur snabbt det går. Kom bara ihåg att alltid vara lyhörd och villig att förändra förbättra!

Agilt och Projekt

Det har sedan länge funnits en närmast religiös schism mellan agila förhållningssätt och klassisk projektmetodik. I kursen”Kombinera agilt och projekt” får du en förståelse för drivkrafterna bakom båda metoderna och kunskap i hur de på bästa sätt kan kombineras.

Författare
Daniel Hedenström

Daniel har jobbat med digital tjänsteutveckling sedan år 2000. Programmering, UX, Projektledning, Produktägarskap och Entreprenörskap. Sedan 2021 Agil Coach och utbildare på Onbird med extra passion för agilt ledarskap och produktägarrollen. Läs mer om Daniel

Kostnadsfri rådgivning

Vill du prata med oss för en kostnadsfri rådgivningssession kring era behov/utmaningar? Kontakta oss genom formuläret nedan!

Share This