Tips för att jobba agilt inom projekt

av | jul 7, 2023 | AGILE, DEVOPS, SAFe

För en sann agilist är drömmen alltid att glömma allt vad projekt och ”vattenfall” heter, helst även helt ignorera alla företagshierarkier med kontrollerande chefer, styltiga budgetprocesser, treårsplaner och internpolitik. Men i verkligheten kommer man inte undan allt detta. I den stora vida verkligheten är fortfarande agilt tankesätt en marginalföreteelse som ”dom där på IT verkar gilla”. Hur övertygad man än är av förträffligheten i Scrum och agila metoder så behöver man förhålla sig till den större företagsvärlden. Och där pratar man projekt. Det finns utvecklingsbudgetar, lönsamhetskrav, strategiska planer och man styr fördelningen av resurser till nya initiativ med hjälp av projekt. Går det kombinera projektstyrning med agila team? Kombinera projektbudget med flexibelt scope? Projektledare med Produktägare? Projekt med produkt? Absolut!

Alla organisationer kommer med sina unika förutsättningar, så hur bra och på vilket sätt man kan kombinera agilt och projekt kommer att variera. Om man vill ha mer djupgående kunskap i ämnet så rekommenderar vi vår kurs ”Att kombinera agilt och projekt”. Men här i denna text försöker vi ge tips kring vissa utmaningar när man vill jobba agilt inom projekt.

Planering balans

Ny kurs inom Agile

Att kombinera agilt och projekt

I kursen ”Kombinera agilt och projekt” får du en förståelse för drivkrafterna bakom båda sidorna och dessutom kunskap i hur de kan kombineras.

Erbjudande!
Pris: 11 000 SEK  8 800 kr (20% rabatt)
Datum: 11 okt 2023, 5 dec 2023

Planering balans

Ny kurs inom Agile

Att kombinera agilt och projekt

I kursen ”Kombinera agilt och projekt” får du en förståelse för drivkrafterna bakom båda sidorna och dessutom kunskap i hur de kan kombineras.

Erbjudande!
Pris: 11 000 SEK  8 800 kr (20% rabatt)
Datum: 11 okt 2023, 5 dec 2023

Planering balans

Ny kurs inom Agile

Att kombinera agilt och projekt

I kursen ”Kombinera agilt och projekt” får du en förståelse för drivkrafterna bakom båda sidorna och dessutom kunskap i hur de kan kombineras.

Erbjudande!
Pris: 11 000 SEK  8 800 kr (20% rabatt)
Datum: 11 okt 2023, 5 dec 2023

Utmaning: Små snabba leveranser

Den kanske mest centrala delen inom agilt är små och snabba leveranser. Inom projekt tenderar man att tänka kring en stor leverans på slutet – ”slutleveransen”. Men det finns inget i traditionell projektledning som säger att vi inte kan leverera i delar längs vägen. Försök planera projektet på ett sådant sätt att milstolparna matchar teamets sprintlängd, samt att sträva mot att varje milstolpe innebär en leverans med faktiskt värde. Att få till delleveranser som ger reellt värde kräver en smart slicing av projektet, vilket vi diskuterar mer kring i kursen ”Att kombinera agilt och projekt”.

MVP

Utmaning: Projektrapport och styrgrupp

Traditionell projektstyrning tenderar att ha fler kontrollfunktioner än agil produktuveckling. Det är projektrapporter, budgetuppföljning, styrgrupper, etc. Dessa kommer ni knappast undan även om leveransen sker i agila team. Så fortsätt leverera de rapporter ledningen kräver men försök dock lägga fokus på vad vi faktiskt vet (det som är levererat och planen för kommande sprint) snarare än att bygga luftslott och falska förhoppningar kring leveransen i slutet av året. Se också till att hålla demo efter varje sprint och bjud in styrgruppen till dom. Utnyttja styrgruppen och intressenter för att få den så värdefulla och eftertraktade feedbacken.

Dokumentation

Utmaning: Flexibelt scope

Att vara flexibel och följsam kring de insikter vi gör längs vägen och anpassa slutmålet därefter är en grundprincip i den agila filosofin. Det här brukar göra ledningsgrupper och projektkontor väldigt oroliga då det känns som en förlust av kontroll. Här är det viktigt att projektledare och team inger förtroende och kommunicerar ofta och tydligt med projektets intressenter. Det är också viktigt att tvinga beställarna att ta ställning kring vad som verkligen är viktigast i projektet. De kommer säkerligen påstå att alla krav är tvingande, men ifall man verkligen pressar dem så kan ni dela in kraven i ”must have’s”, ”should have’s” och ”nice to have’s”. Planera delleveranserna utifrån detta – högst värde först.

Flexibilitet

Utmaning: Teamarbete istället för specialister

I projekt jobbar man oftast i tydligt avgränsade faser och med tydligt avgränsade roller, exempelvis Krav -> UX -> Utveckling -> Test, med mer eller mindre smidiga överlämningar däremellan. Att gå från seriella processer med överlämningar till parallella processer med teamarbete kräver en förändring av mindset och massor av förtroende inom gruppen. Det är med andra ord inte gjort i en handvändning. Här behöver man vara ödmjuk för att vi kanske inte kommer hela vägen till ett helt självorganiserande team inom ett avgränsat projekt. Men ni kanske åtminstone kan utmana er kring att jobba närmare varandra och minska storleken på de block som lämnas över mellan teammedlemmarna. Jobba också aktivt på att få teamet att tänka leveranser och kundvärde snarare än individuella uppgifter.

Agilt team

Utmaning: Vad gör vi med Projektledaren?

Agil Projektledare är en allt vanligare titel, men här förutsätter vi att Projektledare och Produktägare är två olika roller och att de ska kombineras ihop med en Scrum Master. Den här situationen riskerar att leda till både extra overhead och konflikter. Hur hanterar vi det? När det handlar om individuella människor är det svårt att ge konkreta råd, för hanterandet av detta blir mer av ett hantverk än vetenskap. I drömscenariot är alla inblandade öppna och ödmjuka och med hjälp av samarbete och god kommunikation undviker man konflikter och delar upp ansvaren på ett bra sätt. I själva verket blir det nog oftare mer av en förhandling med en del kompromisser åt båda håll. Här behöver ni hitta vilka grundprinciper som är viktigast för framdriften av utvecklingen och för personalens välmående och vara agila kring den agila tillämpningen.

Dialog

Att kombinera agilt och projekt

Läs mer och anmäl dig till vår endagskurs i att kombinera agilt och projekt. Du får förståelse och verktyg för att jobba i gränslandet mellan projekt och agilt. Allt helt utan powerpoints!

Författare
Daniel Hedenström

Daniel har jobbat med digital tjänsteutveckling sedan år 2000. Programmering, UX, Projektledning, Produktägarskap och Entreprenörskap. Sedan 2021 Agil Coach och utbildare på Onbird med extra passion för agilt ledarskap och produktägarrollen. Läs mer om Daniel

Kostnadsfri rådgivning

Vill du prata med oss för en kostnadsfri rådgivningssession kring era behov/utmaningar? Kontakta oss genom formuläret nedan!

Share This