Håll dig uppdaterad!

Vi på Onbird håller ständigt pulsen på vad som händer inom organisationsutveckling. Vilka nya ramverk kommer ut? Hur genomför man en lyckad agil transformation? Hur kombinerar man agilt och projekt? Hur integrerar man servicedesk i tjänsteutvecklingen? Registrera dig hos oss för att hålla dig uppdaterad kring detta samt ta del om vilka events och utbildningar vi håller.

Är du redo att utvecklas?

I korthet

På Onbird tror vi på några enkla saker. Vi tror att organisationer idag sitter på en mängd outnyttjade förmågor. Vi tror också på att alltid sträva mot enkelhet. Vidare tror vi på att man först måste definiera vilket problem som man vill lösa innan man definerar lösningen. Slutligen tror vi att vi skapar mest värde åt våra kunder när vi hjälper dem att själva utvecklas och hitta lösningen.

Utifrån det har vi utvecklat en portfölj av tjänster, produkter och utbildningar som vi använder för att hjälpa våra kunder. I portföljen finns kunskap, produkter och lösningar baserade på kända ramverk. Men ramverken kan aldrig vara lösningen eller målet. De kan bäst användas som ett medel för att nå målet. Ibland kallar vi detta för ett ”agnostiskt perspektiv eller förhållningssätt” till ramverk.

Bland våra kunskapsområden erbjuder vi kompetens inom Agile, DevOps, Lean IT och ITSM och ingen av dessa är alltså slutmålet.

Share This