Yh-utbildningar inom Data/IT

Som experter inom förändringsledning har vi länge arbetat med att hjälpa organisationer utveckla förmågorna som möter krav på snabb förändring med bibehållen stabilitet. Våra kunskapsområden har bildats kring ramverken ITIL, Agile, projektledning, Lean IT och DevOps.

Arbetsmarknaden lägger idag stort värde på både teknisk kompetens samt förmågan att leverera i kontexten av IT:s helhet.  Vi tycker därför att ovannämnda kunskapsområden har hög relevans och värde för Yh-deltagare, oavsett om kursens inriktning är webbutveckling, projektledning, IT-säkerhet, operations eller annat.

Därför har Onbird arbetat som kursledare inom YH:s Data/IT-utbildningar i ett flertal år.  VI leder enskilda workshops eller tar ansvar för en hel kursleverans.  Utöver det deltar vi i ett flertal ledningsgrupper, gör gästföreläsningar och arbetar gärna med er för att hitta LIA-platser.

 

Kursledning med färdiga kunskapspaket

I alla våra YH-insatser, stora och små, paketerar vi alltid med affärsmannaskap och energisk pedagogik.  Vi hjälper även utbildningsorganisationen att formulera kursens ansökan och planering.

Kursledare med expertis

Som kursledare får Onbirds utbildare återkommande högsta poäng från deltagarna och skolorna. Vi tror på kunskap via aktivering och därför kännetecknas vår instruktion av illustration på blädderblock, minimalt nyttjande av PowerPoint och maximal interaktion i form av dialog, övningar och workshops.  Våra leveranser fungerar både IRL och online och vi anpassar oss till rådande omständigheter.  Tursamt nog får vi ovanligt bra respons för online-kurser – och vi gillar såsom möjligt att krydda med IRL/närträff.

Kursledning inkluderar kompetensinventering, betygsättning samt kursadministration.

Introduktioner och Foundation-utbildningar

En halv- till heldag i ämnet ger inblick och inspiration. Två till tre heldagar i ämnet täcker ofta grundkunskapen och förbereder för certifiering.

Simulering och value-added workshop

En halv- till heldag där deltagarna aktiveras i team kring en gemensam uppgift. Simuleringar är sanna ”learning-by-doing” scenarion som stimulerar, skapar insikt och är helt enkelt väldigt roliga. Varför inte addera lite extra för era deltagare genom att erbjuda en övning via en extra dag eller kvällsseminarium?

YH:s ”Korta utbildningar” och ”Kurspaket”

Vi hjälper er att snickra ihop en vinnande ansökan för 5-99 poäng, samt att leverera kursen på ett smart och flexibelt sätt.

Anpassning till er kursplan

Kurser kan även anpassas för täckning och fördjupning enligt er kursplan och schema.  Kontakta oss så vävar vi ihop en vinnande och nyttig kursleverans.

AGILE och PROJEKTLEDNING

Att arbeta Agilt har under de senaste åren blivit allt mer populärt. Och traditionell projektledning är fortsatt viktigt det med. Vi lägger grunden i kunskap samt hjälper deltagarna att reda ut viktiga skillnader och nyttoområden.

Kurser

Introduktion till Agila arbetssätt
Leading SAFe 5.0*
Certifierad Produktägare*
Projektledning och förändring

Simuleringar

Birdville
Marslander

*Dessa kurser kan även inkludera certifiering.

DEVOPS

DevOps är en sammanslagning av Development och Operations (eller på svenska Utveckling och Drift). Framkomsten av konceptet är en strävan efter att komma ännu närmare en mer total leverans av IT.

Kurser

DevOps Fundamentals*
DevOps Produktägare*

Simuleringar

The Phoenix Project

*Dessa kurser kan även inkludera certifiering.

ITIL/ITSM

ITIL® är världens främsta ramverk inom IT Service Management. Som bibliotek syftar ITIL till att säkra konkurrenskraftig IT-leverans över tid. Fokus finns på IT:s livscykel, roller, processer och ständig förbättring.

Kurser

ITIL Foundation*
ITIL Introduktion
Affärsinriktad IT Service Manager*

Simuleringar

Apollo 13
Grab@Pizza
Marslander

*Dessa kurser kan även inkludera certifiering.

LEAN IT

Baserat på the Toyota Production System, Lean IT syftar till att vässa IT-organisationens leverans via ökad effektivitet samt maximerad kundnytta. Waste, flow och process-effektivitet är nyckelbegrepp.

Kurser

Lean IT Foundation*
Lean IT Introduktion

Simuleringar

Process Pizza

*Dessa kurser kan även inkludera certifiering.

Gruppstorlek för kurs och simulering är oftast 10-20 deltagare och kan variera beroende på val. Vi kan också anpassa de flesta scenarion för att passa er grupp (stora grupper kan vara riktigt roliga). Se kurs/simuleringsdetaljer för mer information.

Onbirds kursledare

Förutom certifiering inom Lean, DevOps, Agile, ITIL och projektmetodik har Onbirds kursledare även praktisk erfarenhet från chefs- och linjebefattningar inom IT-organisationer.  De representerar både praktisk och teoretisk erfarenhet, med god förmåga att utveckla och driva kundorienterade IT-organisationer.

TobbeD-Onbird-Seniorkonsult

TORBJÖRN DAHLSTRÖM

Lärare inom DevOps, agilitet och ITIL/ITSM.

MARTIN COMSTEDT

Lärare inom Lean, DevOps och agilitet.

JEFFREY SCHMITZ

Lärare inom agilitet, projektledning och ITIL/ITSM.

Personal Karin

KARIN BJURN

Lärare inom projektledning och agila metoder.

Personal Daniel

DANIEL HEDENSTRÖM

Lärare inom agilitet och affärsmannaskap.

c

NATHALIE HEISNER

Lärare inom projektledning, agilitet och kravhantering.

CATRINE BJÖRKEGREN

Lärare inom förändringsledning, agilitet och organisationsutveckling.

BJÖRN OLERUD

Lärare inom projektledning, konsultmässighet och affärsnytta.

Vi på Campus Mölndals yrkeshögskola är väldigt nöjda med vårt samarbete med Onbird. Vi anlitar dem regelbundet för undervisning i våra olika IT-utbildningar. Våra studerande uppskattar det kreativa upplägget med workshops och samarbetsövningar som metod för att träna in ett intensivt teoretiskt innehåll.

Sara Wickenberg

Enhetschef, Campus Mölndal

Kontakta oss

Utöver kunskapsleverans är vi intresserade att diskutera med er kring framtida kursplanering, Yh-ansökan, praktikplatser och även delaktighet i utbildningens ledningsgrupp.  Vi som ni ser Yh som ett stöd för arbetsmarknaden och ett konstruktivt bidrag i samhället.

Läs mer via länkarna ovan och kontakta oss gärna via nedanstående för att diskutera ytterligare.

Share This