Process Pizza – övning i Kanban och Lean

Optimera ert flöde och processer genom Kanban och Lean.

 • Praktisera Lean och den överlägsna produktionsmetodik Toyota använder sig av
 • Perfekt övning för alla organisationer som hanterar ett stort flöde av beställingar och avrop
 • Ett enklare och roligare sätt att lära sig Kanban

Process Pizza är simuleringen där du får både baka stans godaste pizza men också på ett lekfullt och lärorikt sätt lära dig principerna för ”visual management” och Kanban enligt Lean.

Pizzabutikens mål är att producera god pizza åt så många betalande kunder som möjligt. Produktionen har ett fåtal regler (ingredienser, ordning) och även några inbyggda flaskhalsar (varför är ugnen så långsam?!). Kommer ni klara utmaningen och bemästra Lean i praktiken samtidigt som ni säkrar företagets lönsamhet?

Takeaways för individ och organisation

 • Visualisera era flöden och processer.
 • Begränsa WIP (Work in progress – hur mycket arbete vi utför samtidigt).
 • Mät, analysera och optimera flödet.
 • Implementera feedback loopar och lärande.
 • Förbättra leveransen gemensamt som ett team och genom experimentering.
Det här var definitivt det roligaste jag gjort samtidigt som jag lärde mig oerhört mycket om Lean och Lean IT.
Andreas Gundersen

Business Area Director IT Operations ATEA, Tobii Pro

Simuleringen riktar sig till

Process Pizza ™ riktar sig till alla som vill lära sig att optimera sina flöden och processer. Den passar lika bra för interna funktioner såväl som externt leverande, IT-organisationer eller andra funktioner inom en organisation.

För leverantörer av (IT-)tjänster erbjuder simuleringen en praktisk möjlighet att bättre förstå hur organisationen måste interagera med kunden. Vidare så kan man via lärdomar från simuleringen lära sig att identifiera och hantera flaskhalsar, skapa i flöde i leveransen samt skapa visuell styrning av arbetet. Slutligen så ger simuleringen också möjligheter att utveckla relevanta KPI’er och nyckeltal.

Övningen kan användas som introduktion till Lean och Lean IT, initiativ kring förbättringar av interna processer, teambuildning eller som ett första insteg till principerna för Visual Management och Kanban. Agila team kan också använda övningen för att utveckla bättre förståelse och strukutrer för sådant som ”single piece flow, defnition of done och Q&A/test”.

Inför övningen genomför Onbird en intagningsintervju för att förstå utgångsläget. Process Pizza kan användas på ett generellt plan eller hjälpa till att belysa och utveckla specifika områden efter de specifika målen som kunden har med övningen.

Information om simuleringen

Simuleringen består av en introduktion till Pizzabutiken ”Process Pizza” och dess nuvarande affärsläge. Gruppen får därefter ta ansvar för att organisera sitt flöde och sina processer för att optimera leveransen av högkvalitativa pizzor.  Totalt genomförs 3-4 ronder beroende på avsatt tid. Varje rond består av en planering-, genomförande- och reflektionsfas. Onbirds simuleringsledare faciliterar övningen och tillhandahåller coaching och kunskaper för att gruppen ska lära sig och säkra framgång i sitt uppdrag. Simuleringen kan också avslutas med en genomgång av de 8 waste-typerna i ett flöde och en översikt över hur dessa finns manifesterade i kundens verksamhet.

 • Simuleringens levereras som en halvdagsövning.
 •  En grupp består av minimum 4 deltagare. För större grupper kan parallella övningar genomföras.
 • Kickoff, utbildning eller annat kreativt format.
 • Kontakta oss för prissättning för en eller flera grupper.

Affärssimulering, en metod för praktisk inlärning

Människor formar sitt beteende framförallt från erfarenheter i konkreta, praktiska situationer. Vill vi förändras och utvecklas är inget mer effektivt än att själv sättas in i och känna ansvar för att lösa ett konkret dilemma. Vi lär oss mer av det vi gör än av det vi hör. Därför är simuleringar så effektiva.

Inlärningen sker i tre steg

 1. Upplev – Agera och få praktisk erfarenhet.
 2. Reflektera – Växla perspektiv och granska resultat för feedback.
 3. Förbättra – Formulera nyvunnen kunskap från feedback, knyta an till teori och överföra detta till ett förbättrat arbetssätt.

Process Pizza är Onbirds version på spelet ”Kanban Pizza” och licensierad via creative commons.

Glöm inte bort att kika på våra andra jättebra övningar för kickoff och teambuilding!

Om Onbird

På Onbird tror vi på några enkla saker. Vi tror att organisationer idag sitter på en mängd outnyttjade förmågor. Enkelhet strävar vi alltid efter. Vidare tror vi på att man först måste definiera vilket problem som man vill lösa innan man definierar lösningen. Slutligen upplever vi att vi skapar mest värde åt våra kunder när vi hjälper dem att själva utvecklas och hitta lösningen.

Utifrån det har vi utvecklat en portfölj av tjänster, produkter och utbildningar som vi använder för att hjälpa våra kunder. I portföljen finns kunskap, produkter och lösningar baserade på kända ramverk. Men ramverken kan aldrig vara lösningen eller målet. De kan bäst användas som ett medel för att nå målet. Ibland kallar vi detta för ett ”agnostiskt perspektiv eller förhållningssätt” till ramverk.

Bland våra kunskapsområden erbjuder vi kompetens inom Agile, DevOps, Lean IT och ITSM och ingen av dessa är alltså slutmålet.

Som ett exempel visar vi några utvalda kunder som vi har arbetat med tidigare:

Adlibris logo
Share This