Vad vi gör

Vi på Onbird tror på några enkla saker. Vi tror att organisationer idag sitter på en mängd outnyttjade förmågor. Vi tror på att alltid sträva mot enkelhet. Vi tror på att man först måste definiera vilket problem som man vill lösa innan man definerar lösningen. Och slutligen så tror vi att vi skapar mest värde åt våra kunder när vi hjälper dem att själva utvecklas och hitta lösningen. 

Utifrån det har vi utvecklat en portfölj av tjänster och produkter som vi använder för att hjälpa våra kunder. I portföljen finns kunskap, produkter och lösningar baserade på kända ramverk. Men ramverken kan aldrig vara lösningen eller målet. De kan bäst användas som ett medel för att nå målet. Ibland kallar vi detta för ett ”agnostiskt perspektiv eller förhållningssätt” till ramverk.

Bland våra kunskapsområden erbjuder vi kompetens inom Agile, DevOps, Lean IT och ITSM och ingen av dessa är alltså slutmålet.

Typiska uppdrag

Under våra 15 år som verksamhetskonsulter har vi hjälpt många olika organisationer. Både stora som små, privata och offentliga.

Uppdragens karaktär har varierat men huvudpunkten har alltid varit någon form av förändringsbehov som våra kunder haft. Det kan handla om att verksamheten upplevt svårigheter i samarbetet med IT-organisationen, eller problem inom IT-organisationen. Antingen mellan eller inom interna IT-avdelningar. Ibland är behovet drivet av nya affärskrav och nya lösningar som man önskar implementera för att realisera nya affärsförmågor.

Eftersom det i grund och botten handlar om ett förändringsarbete som kan sträcka sig från strategifrågor till direkt operativa frågor så arbetar vi alltid med utgångspunkt från kundens problemställning och specifika situation. Vidare så är det också alltid vår ambition att kunden skall vara självförsörjande när vårt uppdrag är slut. Därför behöver vi arbeta nära kunden och dess medarbetare i ett coachande snarare än instruerande förhållningssätt.

Vi har samlat ett antal typiska områden och problemställningar som vi ofta får i uppdrag att hjälpa våra kunder med, på dessa tre sidor:

Kostnadsfri första rådgivning

Vill du prata med en av våra partners för en gratis rådgivning kring era behov/utmaningar avseende agil transformation eller någon annat av nedanstående ämnen? 

Share This