Inga vinster med molntjänster vid fel fokus

av | apr 17, 2017 | DEVOPS

Molntjänster är en central del av leveransen i en DevOps-orienterad organisation, men med fel fokus riskerar vinsterna att utebli. Fokus tenderar att ligga på kostnadsreduktion vilket absolut kan uppstå. Men fokus borde vara riktat åt annat håll. 

DevOps teamen i molnet

I en DevOps-organisation kommer vi dela upp vår organisation i ett antal olika team. Vi har Business service/system teams respektive Platform teams. Platform teams svarar för infrastruktur och skall uppnå några viktiga komponenter/leveranser:

  • Scalability – det ska gå att skala upp och ner efter behov.
  • Internet provision – vilket inte nödvändigtvis måste innebära över det stora internetet, det kan lika gärna vara inom vårt eget wan.
  • Möjligheten att ”landa” vår applikation, system, tjänst eller nyttjande direkt på molntjänsten.
  • Automatiserad övervakning och självläkande system
  • Self service provisioning med stöd för en DevOps pipeline

Den sista punkten är sannolikt den viktigaste. Visst kan vi skapa skalfördelar och sänka hårdvarukostnader på molntjänster men viktigare är faktiskt att vi kan skapa handlingsfrihet och handlingsutrymme till de team som ska ta ansvar för en leverans till en kund/affärsverksamhet.

Beroende till plattform är ok. Beroende till resurs är inte ok.

Istället för att behöva vara beroende av personal från Infrastruktur som är upptagna med att lösa en massa andra uppgifter ska vi skapa möjligheter för systemutvecklare och applikationsansvariga att själva sköta om sina tjänster och system hela vägen ner till lägsta punkt i stacken.

Det handlar om ledtider

Detta kommer att möjliggöra snabbare leveranser, tydligare besked och över tid en sänkt hanteringskostnad.

För infrastruktur skapar det också förutsättningar att driva standardisering än längre och än hårdare då detta är en förutsättning för att tillhandahålla self-provisioning services. En standardisering som förenklar och frigör resurser för vidareutveckling av plattformstjänster och liknande istället för konstant brandsläckning.

Så använd molnbaserade tjänster för att frigöra tid, resurser och snabba upp leveranser.

Nedbrytning av arbete - hur?

Nedbrytning av arbete - hur?

Inga vinster med molntjänster vid fel fokus av Torbjörn Dahlström | apr 17, 2017 | DEVOPS Inledning När vi på Onbird ombeds hjälpa en kund med struktur för planeringsarbete, så är det ofta i själva verket steget innan - nedbrytningen av arbetet - som…

CIO-utmaningar 2024

CIO-utmaningar 2024

Inga vinster med molntjänster vid fel fokus av Torbjörn Dahlström | apr 17, 2017 | DEVOPS I takt med att den digitala transformationen accelererar, blir IT alltmer kritiskt för företagens framgång. Trots detta finner sig CIO:er och IT-avdelningar ofta på efterkälken när det gäller…

Författare
Torbjörn Dahlström

Jag har en idé om att vi kan bättre. Vi kan få ut mer värde av våra IT-initiativ. Vi kan korta ledtider i leveranser. Vi kan knyta verksamhet och IT närmare. Och vi kan samtidigt få nöjdare och mer motiverade medarbetare på köpet. Läs mer om Torbjörn

Kostnadsfri rådgivning

Vill du prata med oss för en kostnadsfri rådgivningssession kring era behov/utmaningar? Kontakta oss genom formuläret nedan!

Share This