10 saker en ledare inom IT måste behärska

av | feb 2, 2015 | AGILE, DEVOPS, ITIL/ITSM, LEAN IT

Ledarskap är svårt och utsätter de som utövar det för många utmaningar som kräver avancerade ledarskapsförmågor. Chefer inom IT förväntas inte bara kunna vara säljare av IT-organisationens tjänster, de skall vara strateger, operativt kunniga, verbala med god kommunikationsförmåga samt inte minst ha en hög tekniska kompetens. Vidare ska de kunna balansera en massa motstridiga behov mellan kunder, personal och leverantörer samtidigt som de ska kunna balansera på den slaka linan av budgetkrav som de skall möta. Och låt oss heller inte glömma hur de ska kunna motivera sin personal till stordåd i en bransch med omvittnade svårigheter att attrahera rätt kompetens. Kompetens som finns hos personal som allt som oftast är mer intresserade av bestiga berg, åka skateboard eller bli världsmästare i Call of Duty eller annat online-spel snarare än att arbeta.

Onbirds 10 tips till ledare

Vi förstår att det är utmanade och svårt att vara chefer. Vi har själva fått vår beskärda del av dessa utmaningar som chefer, ledare och förändringscoacher. Utifrån det har vi formulerat några tankar på vad vi tycker vi är chefers viktigaste uppgifter. Inte nödvändigtvis i någon specifik rangordning avseende komplexitet, utmaning eller prioritet.

 

  1. Chefer ska peka ut riktning, vision och säkerställa att alla mål är linjerade med denna riktning. Detta betyder inte att chefer därmed ska ha alla svaren på hur vi kommer dit. Den utmaningen ska lösas tillsammans med personalen och de team vi tillsätter.
  2. Chefer ska säkerställa att alla förstår vad som är värdeskapande respektive icke-värdeskapande arbete. För att göra detta så måste organisationen mappa ut sina (viktigaste) värdeflöden, aktivera dialog med kunden och utveckla en förmåga att utifrån kundens perspektiv förstå vad som är värdeskapande.
  3. Chefer ska bygga team som själva kan styra mot de uppsatta målen. Därmed måste chefer utveckla personalen i första hand så att de själva kan driva sitt arbete.
  4. Chefer måste förstå hur arbetet (organisationens processer) går till i praktiken för att kunna fatta rimliga beslut och erbjuda rätt hjälp till sina team. Detta kan bara göras på verkstadsgolvet och inte i ett väl luftkonditionerat konferensrum.
  5. Chefer ska se till att allt arbete blir synligt, mätbart och löpande utvärderat. Vad skapar värde, vad borde vi sluta göra, vad kan göras bättre imorgon än vad det gjordes igår?
  6. Chefer ska alltid kunna förklara varför något görs, men inte nödvändigtvis hur det görs eller ska göras.
  7. Chefer ska alltid, alltid, alltid visa respekt för personalen, lyssna till dem och sedan hjälpa dem att själva hitta lösningar. Detta görs genom att inta en ödmjuk attityd, förstå att alla har brister, förmågor och egenskaper som är viktiga för organisationen.
  8. Chefer ska samtidigt också kunna ta och genomföra tuffa beslut. Det kommer alltid finnas situationer som kräver mod, engagemang och närvaro av chefer. I värsta fall att göra sig av med personal.
  9. Chefsskap är svårt, därför måste chefer alltid fundera på hur de ska kunna förbättra sitt eget chefsskap. All förbättring börjar med en själv.
  10. Chefer ska som alltid “walk the talk”.

De 5 felfunktionerna i en ledningsgrupp

Många ledningsgrupper sliter idag helt i onödan med 5 vanliga felfunktioner. Icke hanterade innebär de ett hinder för en organisation att nå sina önskade resultat. 

Nedbrytning av arbete - hur?

Nedbrytning av arbete - hur?

10 saker en ledare inom IT måste behärska av Torbjörn Dahlström | feb 2, 2015 | AGILE, DEVOPS, ITIL/ITSM, LEAN IT Inledning När vi på Onbird ombeds hjälpa en kund med struktur för planeringsarbete, så är det ofta i själva verket steget innan -…

CIO-utmaningar 2024

CIO-utmaningar 2024

10 saker en ledare inom IT måste behärska av Torbjörn Dahlström | feb 2, 2015 | AGILE, DEVOPS, ITIL/ITSM, LEAN IT I takt med att den digitala transformationen accelererar, blir IT alltmer kritiskt för företagens framgång. Trots detta finner sig CIO:er och IT-avdelningar ofta…

Författare
Torbjörn Dahlström

Jag har en idé om att vi kan bättre. Vi kan få ut mer värde av våra IT-initiativ. Vi kan korta ledtider i leveranser. Vi kan knyta verksamhet och IT närmare. Och vi kan samtidigt få nöjdare och mer motiverade medarbetare på köpet. Läs mer om Torbjörn

Kostnadsfri rådgivning

Vill du prata med oss för en kostnadsfri rådgivningssession kring era behov/utmaningar? Kontakta oss genom formuläret nedan!

Share This