Därför ska du kolla närmare på BizDevOps

av | okt 1, 2018 | DEVOPS

Vad är egentligen DevOps?

Som alla praktiker, ramverk och best practices, har även DevOps (med dryga tio år på nacken) behov av att utvecklas. Enter BizDevOps! Eller?

DevOps är en samling av principer och praktiker som utökar det agila synsättet och Lean till att också inkludera de omgivande stegen av mjukvaruutveckling, från idé hela vägen fram till att mjukvaran är släppt till användning av kunden och därigenom framkallar faktiskt kundvärde. Namnet DevOps anspelar på sammanförandet av de två klassiska antagonisterna utveckling (DEVelopment) och drift (OPerationS) och det är detta som är grunden till denna bloggpost.

Såsom för så många av sina syskon, halvsyskon och kusiner i praktikväg därute, så har ord och benämningar blivit viktiga i definitionen av ramverket. Det härstammar i att populära koncept gärna omtalas och används utan att ha full koll på vad de innebär och då tenderar ord och fraser att bli det användaren själv till slut definierar dem som. En annan effekt av detta är att ord tenderar att tolkas för bokstavligt.

DevOps principer samlar hela flöden i s.k. , som representerar hur produkten och kundvärdet rör sig genom organisationen. DevOps praktiker hjälper sedan till med att underlätta den förflyttningen så mycket som möjligt, till exempel genom att synligggöra och automatisera så många av stegen och överlämningarna som möjligt.

En tämligen vanlig missuppfattning är att DevOps helt enkelt enbart handlar om att få Dev och Ops att kommunicera med varandra och – missförstå mig rätt – det är ju i och för sig bra. En pipeline som börjar vid utvecklingsteamet och avslutas när produkten nått produktionsmiljön är bättre än ingen, men DevOps sträcker sig längre än så. För att uppnå snabbhet och responsivitet på förändring krävs det att även affärssidan eller ”verksamheten”, d.v.s. ”Biz” finns med i flödet. (Hur IT, 2019, inte skulle räknas som del av Biz är food for thought och kanske resulterar i en egen bloggpost vad det lider).

BizDevOps

På Onbird ser vi ofta hur åtminstone medvetenheten för ett smidigt flöde inom IT ökat, men att det fortfarande finns vattentäta skott mellan verksamhet och IT, där samarbetet och kommunikationen är bristfällig och inte så kontinuerlig och smidig som den borde vara.

Därför har behovet av att börja titta mer på begreppet ”BizDevOps” (ibland kallat DevOps 2.0) ökat. Egentligen skiljer sig principerna och praktikerna inte åt från det som är DevOps 1.0. Automatisering och medvetenhet om sin pipeline väger fortfarande tungt, men genom att ändra i namnet och fokusera lite mer på aktiviteter för affärssidan, så inkluderas de bättre. Förhoppningsvis ökar vi därmed chansen till ännu mera värde för kunden.

Hur inkluderar vi affärssidan bättre?

Vi inkluderar affärssidan i vår pipeline framförallt genom att fokusera på två aspekter: mätbarhet och feedback.

mäta-onbird

Mätbara värden

  • Genom att se till att våra mätbara värden stämmer överens och (framförallt) är gemensamma, blir IT och affär tvungna att se till att samarbeta och kommunicera för att uppnå dem.
  • I vår workshop “DevOps på 1 timme” fokuserar vi mycket på vad som är lämpliga mätvärden och hur de spelar roll, kolla in den vetja!

Feedback

  • Genom att utöka den feedback som passerar tillbaka genom vår pipeline, kan vi stödja och ytterligare förstärka affärssidan. Bättre analysmöjligheter, dels för användarbeteende men också för pipelinens effektivitet gör hela flödet bättre. Ex: delen av flödet som jobbar med kravhantering tar längre tid än det borde. Bör något förändras på affärssidan för att snabba upp det?

Avslutningsvis

Det handlar alltså egentligen inte så mycket om att ramverket i sig behöver förändras utan mer om att förtydliga att BizDevOps inkluderar hela flödet, från ax till limpa. Om det så krävs ett namnbyte, fine.

Avslutningsvis: Det är inte bara Biz som har nästlat sig in i den här leken. Exempelvis är även DevSecOps ett numera vedertaget begrepp. För att undvika att vi till slut hamnar i något i stil med BizDevSecCustQaMarOps, så får BizDevOps (eller kanske till och med bara BizOps) representera att DevOps är ett större begrepp än enbart kommunikationen mellan utveckling och drift.

DevOps Fundamentals

En DevOps-kurs där du får en grundlig kunskap i alla de delar av DevOps som skapar momentum; inte bara pipelines och automatisering utan även kultur- och teamuppbyggnad!

Författare
Martin Comstedt

Allt för ofta gör vi saker utan att vara hela säkra på varför. Den magiska frågan är: "vilket problem löser vi genom att göra den här förändringen?". Genom att faktiskt svara på den så tvingas vi tänka igenom massor av saker som annars tenderar att komma tillbaka som oklarheter senare. Min starkaste drivkraft är att lösa utmaningar inom organisationer, men jag ser agnostiskt på vägen dit. Ramverk och definierade synsätt är ofta bra vägledning, men får inte bli målet. Läs mer om Martin

Kostnadsfri rådgivning

Vill du prata med oss för en kostnadsfri rådgivningssession kring era behov/utmaningar? Kontakta oss genom formuläret nedan!

Share This