Lean IT Foundation

Lean IT Foundation kurs och certifiering. Lär dig principerna från Lean som kan hjälpa IT med mera kundvärde och mindre slöseri. Teori, övning och praktisk tillämpning.

Lean IT är ramverket som bär IT-organisationer vidare. Lean IT Foundation lär dig Lean IT management-principer att leva och verka efter. Syftet är att vässa IT-organisationens leverans via ökad effektivitet samt maximerad kundnytta. Lean IT Foundation kräver inga förkunskaper och ger de grundläggande kunskaperna om Lean IT.
 

 • Riktiga exempel från svenska företag och IT-avdelningar i agil Service Management.
 • Korta gruppövningar anpassade efter deltagarnas förutsättningar och nuläge.
 • Erfarenhetsutbyte med andra deltagare och kursledarna.

Glöm inte att du har möjlighet att gå alla våra kurser ONLINE. Läs mer här!

Lean IT Association

Kursen riktar sig till

Lean IT-ramverket lämpar sig i både mindre och stora IT-organisationer. Ytterligare är det ett utmärkt sätt att vidareutveckla ITIL/IT Service Management eller agilt– och DevOps-processarbete som pågår i organisationen. 

Lean IT:s primära fokus är maximerat kundvärde med minimerat slöseri. På så vis lämpar kunskapen sig på bred front inom IT, där ledare av förändring såsom lednings-, projekt- och utvecklingsresurser drar maximal nytta.

  Kursens komponenter

  •  Grundläggande förståelse för Lean som verksamhetsstrategi och tillämpningen av det inom IT.
  • Träning med hur att identifiera slöseri i organisation, leveranser och processer.
  • Kaizen-metodik via diagnos, förbättring och implementering.
  • Gruppövningar med fokus på hur ni applicerar Lean-IT i vardagen.
  • Lean IT:s samspel med andra ramverk såsom ITIL, Agile, Scrum, Project Management och PM3.
  • Strukturering av värdeskapande och icke-värdeskapande arbete.
  • Analysverktyg för att utvärdera organisationens intjänandeförmåga.
  • Lean IT Foundation Examination och Certifiering

  Kursinformation

  • Lean IT Foundation kursen består av 15 kurstimmar över fyra halvdagar (3,5h/tillfälle). Kurstillfällen sprider vi oftast över fyra förmiddagar och under två sammanhängande veckor.
  • Kursen inkluderar en Lean IT Foundation examinationsvoucher.  Du bokar tid för examination när du är redo efter kursen.
  • Pris 14.500 SEK (exkl moms) per deltagare. Kursmaterial och examination ingår.
  • Kursmaterial levereras digitalt före kurstillfället. Material och examination erbjuds på engelska – kursen levereras på svenska (om inte annat anges).
  • Då antalet platser är begränsat gäller först till kvarn samt att anmälan är bindande. Inga förkunskaper krävs.

  Onbirds utbildning i Lean IT var en fantastisk investering av min tid. Kursen gav inspiration, praktiskt stöd, nytta direkt i vardagen samt en massa Kaizen!

  Anna Wester

  Manager Business Development IT, LKAB

  En kurs online och utan fokus på PowerPoint

  Alla element av utbildningen levereras i enlighet med Lean IT Associations syllabus av certifierade kursledare från Onbird.  Skillnaden är hur vi bedriver undervisningen samt vårt fokus på att ge dig konkret vägledning i typiska utmaningar inom IT.

  Vi lägger undan PowerPoint och pärmar. Istället utvecklar vi din förmåga genom praktisk undervisning, diskussion och mycket övning i ramverket Lean-IT. Ett smartare, roligare och mer effektivt sätt att lära sig enligt vår erfarenhet.

  Lean IT Foundation levereras via vår live, online-format som leds i realtid av en kursledare via Zoom eller MS Teams.  Leveransen är aktiv och fokuserar på övningar, dialog och interaktivitet.  Dessa online-leveranser har också en maximum gruppstorlek på tio deltagare för att optimera dialog och inlärning.

  Lean IT

  Lean IT är appliceringen av Lean-principerna på en IT-leverans som inte i första hand är baserad på systemtuveckling. Metoden har utvecklats för IT-organisationer och är väl integrerad med andra metoder inom IT såsom Agile, DevOps och ITIL. Med stöd av verktyg, principer och praxis från Lean IT kan IT-organisationer häva sin leverans till kortare ledtider, mindre waste och nöjdare kunder.  

  Lean IT betonar ett nytt sätt att tänka på sin IT-leverans, grundad i fem nyckelprinciper:

  • Customer value – hjärtat i vår IT-leverans.
  • Value stream – processkedjan som i sin helhet levererar värde.
  • Flow – optimalt flöde med minimalt slöseri
  • Pull – fokus på efterfrågan (ej utbud).
  • Perfection – ständig förbättring.

  Onbirds kursledare är erfarna Lean-coacher och får återkommande högsta poäng vid kursutvärderingar. De är ackrediterade av Lean IT Association (LITA) och APMG.
  Kursinnehåll är utformad av LITA med internationellt erkänd certifiering via APMG.

  Share This