Lean IT Foundation

Genom god inblick och kunskap i Leans principer skaffar du dig ett försprång när det kommer till att förstå och implementera många andra ramverk och förhållningssätt. Lean IT Foundation lär dig Lean IT management-principer att leva och verka efter. Syftet är att vässa IT-organisationens leverans via ökad effektivitet samt maximerad kundnytta. Teori, övning och praktisk tillämpning varvas över fyra halvdagar. Certifiering i form av examinationsvoucher, du bokar själv tid när du är redo. Lean IT Foundation kräver inga förkunskaper.

Detta lär du dig

Lean IT lägger stor vikt vid förståelsen av hur värde flödar genom en organisation. I denna kurs lär du dig identifiera både flödet självt men också hur du hittar flaskhalsar och annat waste. Inom Lean hittar vi även många bra verktyg för både ledarskap såväl som för strategi och dessa får förstås också sin tid i kursen. Dessutom får du en fördjupad förståelse för betydelsen av Lean i användandet av andra moderna förhållningssätt, som Agile och DevOps.

För vem

Lean är grunden för flera av de nyare förhållningssätten, såsom Agile och DevOps. Denna kurs skapar en god grund för – och kompletterar – en agil förändring genom att även titta på hur hela flödet kan identifieras och optimeras. Kunskaper i Lean är nyttigt för samtliga som på något sätt befinner sig i en värdeström, vilket innebär de flesta.

Datum

 • Kontakta oss för datum

Pris

20 700 SEK (exkl moms).

I priset ingår certifieringskostnad.

”Onbirds utbildning i Lean IT var en fantastisk investering av min tid. Kursen gav inspiration och praktiskt stöd som jag har nyttjat direkt i vardagen. Dessutom har det inspirerat mig till vidarestudier i ämnet och en massa Kaizen!”

Anna Wester

Manager IT Business Development, LKAB

Lärare

TobbeD-Onbird-Seniorkonsult

Torbjörn Dahlström

Lean IT coach med bakgrund i det agila och som ledare inom IT.  

Jeff Schmitz Onbird Seniorkonsult

Jeffrey Schmitz

Lean IT coach med bakgrund i det agila och som ledare inom IT.  

Hur mycket kan kursleverantörer egentligen skilja sig åt?

Mer än vad man kan tro. Och här vill vi tro att vi skiljer oss, på ett positivt sätt, ifrån många andra som också håller kurser.

legobitar onbird

Onlineanpassat

I och med COVID-19:s intåg har leveransmetoden för utbildningar blivit allt viktigare och vi har därför självklart anpassat alla våra utbildningar och workshops till digitala format.

no powerpoint

Helst inga PPT

Vi väljer att, så långt det går, hellre rita på blädderblock och diskutera med kursdeltagarna. Även våra kursdeltagare tycker om detta upplägg, eftersom vi ofta får feedback just på hur skönt det är att slippa powerpoint-karaoke och att fokusera på vad som sägs istället för att läsa innantill.

onbird-education

Vi ❤️ utbildning

Utbildningsmomentet är något som vi gärna inkluderar som en del av våra konsultuppdrag även utanför kursverksamheten. Det har lett till att vi har samlat på oss lång erfarenhet kring kunskapsspridning i både det stora och det lilla.

get-to-work-onbird

Erfarenhet

Vi har lång erfarenhet av förändringsledning, produktledning och transformationer - både med och utan etablerade ramverk. Det gör att vi inte bara pratar om ämnet. Här tar vi både exempel och praktiska åsikter med oss in i utbildningen!

grupp-onbird

Många kurser

Onbird har utbildat många människor i många ämnen under årens lopp. Bara under 2020 räknade vi in fler än 200 utbildningstillfällen!

Gör en platsförfrågan

Kursen hålls över två dagar online eller IRL i centrala stockholm (detaljer nedan). 

Om Onbird

På Onbird tror vi på några enkla saker. Vi tror att organisationer idag sitter på en mängd outnyttjade förmågor. Vi tror också på att alltid sträva mot enkelhet. Vidare tror vi på att man först måste definiera vilket problem som man vill lösa innan man definerar lösningen. Slutligen tror vi att vi skapar mest värde åt våra kunder när vi hjälper dem att själva utvecklas och hitta lösningen.

Utifrån det har vi utvecklat en portfölj av tjänster, produkter och utbildningar som vi använder för att hjälpa våra kunder. I portföljen finns kunskap, produkter och lösningar baserade på kända ramverk. Men ramverken kan aldrig vara lösningen eller målet. De kan bäst användas som ett medel för att nå målet. Ibland kallar vi detta för ett ”agnostiskt perspektiv eller förhållningssätt” till ramverk.

Bland våra kunskapsområden erbjuder vi kompetens inom Agile, DevOps, Lean IT och ITSM och ingen av dessa är alltså slutmålet.

Mer om kursen

Kursens innehåll

 •  Grundläggande förståelse för Lean som verksamhetsstrategi och tillämpningen av det inom IT.
 • Träning med hur att identifiera slöseri i organisation, leveranser och processer.
 • Kaizen-metodik via diagnos, förbättring och implementering.
 • Gruppövningar med fokus på hur ni applicerar Lean-IT i vardagen.
 • Lean IT:s samspel med andra ramverk såsom ITIL, Agile, Scrum, Project Management och PM3.
 • Strukturering av värdeskapande och icke-värdeskapande arbete.
 • Analysverktyg för att utvärdera organisationens intjänandeförmåga.
 • Lean IT Foundation Examination och Certifiering

Mer om för vem

Lean IT-ramverket lämpar sig i både mindre och stora IT-organisationer. Ytterligare är det ett utmärkt sätt att vidareutveckla ITIL/IT Service Management eller agilt– och DevOps-processarbete som pågår i organisationen.

Kursens primära fokus är maximerat kundvärde med minimerat slöseri. På så vis lämpar kunskapen sig på bred front inom IT, där ledare av förändring såsom lednings-, projekt- och utvecklingsresurser drar maximal nytta.

  Kursinformation Lean IT Foundation

  • Lean IT Foundation kursen består av 15 kurstimmar över fyra halvdagar (3,5h/tillfälle). Kurstillfällen sprider vi oftast över fyra förmiddagar och under två sammanhängande veckor.
  • Kursen inkluderar en Lean IT Foundation examinationsvoucher.  Du bokar tid för examination när du är redo efter kursen.
  • Kursmaterial levereras digitalt före kurstillfället. Material och examination erbjuds på engelska – kursen levereras på svenska (om inte annat anges).
  • Då antalet platser är begränsat gäller först till kvarn. Inga förkunskaper krävs. 

  Onbirds utbildning i Lean IT var en fantastisk investering av min tid. Kursen gav inspiration, praktiskt stöd, nytta direkt i vardagen samt en massa Kaizen!

  Anna Wester

  Manager Business Development IT, LKAB

  Onbirds kursledare är erfarna Lean-coacher och får återkommande högsta poäng vid kursutvärderingar. De är ackrediterade för Lean IT  via APMG.
  Kursinnehåll är utformad  med internationellt erkänd certifiering via APMG.

  Om Lean IT

  Lean IT är appliceringen av Lean-principerna på en IT-leverans som inte i första hand är baserad på systemtuveckling. Metoden har utvecklats för IT-organisationer och är väl integrerad med andra metoder inom IT såsom Agile, DevOps och ITIL. Med stöd av verktyg, principer och praxis från Lean IT kan IT-organisationer häva sin leverans till kortare ledtider, mindre waste och nöjdare kunder.

  Lean IT betonar ett nytt sätt att tänka på sin IT-leverans, grundad i fem nyckelprinciper:

  • Customer value – hjärtat i vår IT-leverans.
  • Value stream – processkedjan som i sin helhet levererar värde.
  • Flow – optimalt flöde med minimalt slöseri
  • Pull – fokus på efterfrågan (ej utbud).
  • Perfection – ständig förbättring.
  Share This