Bokrecension – Detta är LEAN, lösningen på effektivitetsparadoxen

av | nov 8, 2015 | LEAN IT

Boken ”Detta är Lean – Lösningen på effektivitetsparadoxen” av Niklas Modig och Per Åhlström, är en av de svenska storsäljarna inom managementlitteratur. Författarna som har en bakgrund på handelshögskolan i Stockholm har skrivit en lättförståelig och relativt sett kortfattad bok om Lean och vad de anser är kärnan inom Lean.

Det finns flertalet välskrivna böcker i ämnet men också många som är mindre bra. Det som är denna boks stora fördel är att författarna definierar Lean utifrån mer typiskt akademiska mått. Därmed beskriver man Lean som en verksamhetsstrategi och inte en affärsstrategi. Det här känns som en mycket relevant och tydlig definition som kanske särskiljer dem från andra författare.

Vad är Lean?

Hur beskriver de då Lean. Förenklat så kan man säga att deras definition av Lean är att övergå till en styrning, organisation och metod som fokuserar på Flöde snarare än resurs. I praktiska termer så innebär det att man ser på varje organisation som en fabrik som tar ingående gods, varor, produkter och tjänster, förädlar dem inom organisationen (i bilfabriken genom att montera delar på det som med tiden ska bli en färdig bil) och slutligen distribuerar/säljer detta vidare till kunden/mottagaren av det som organisationen gör. Därmed blir det viktigaste för en organisation alltid hur snabbt enheten (det som organisationen bygger/förädlar) flyter genom fabriken. I en organisation där fokus är inställt på resurseffektivitet så kommer istället frågan om hur upptagen varje resurs är vara viktigare.

Lean utanför biltillverkning

I boken görs en målande beskrivning över hur svensk sjukvård fungerar där Läkare är så dyra resurser så att man därmed alltid kommer att sträva efter att de är fullt belagda. Det låter ju rimligt men förutsättningen för detta är dels att patienter måste stå i kö och vänta på att läkaren ska få tid över för dem samt att varje patient bara får använda upp en lika stor del av läkarens tid eftersom det annars blir stopp i kön och en flaskhals har uppstått (mer om flaskhalsar inom IT ).

Optimera flöde inte resurs 

Genom att göra en tydlig distinktion mellan resurs och flödeseffektivitet så tycker jag att författarna faktiskt lyckats fånga essensen av Lean. Allt annat, alla andra koncept, metoder och verktyg som finns inom Lean-området, är egentligen bara till för att hela tiden smörja och förbättra denna flödeseffektivitet. Pull vs Push. Ständig förbättring, eliminering av strul (waste) etc är alla den naturliga följden av att lägga en verksamhetsstrategi med fokus på flödeseffektivitet.

Med enkla pedagogiska beskrivningar och grepp så förevisar författarna därefter koncept, metoder och naturligtvis hur de ”gör där borta på Toyota” i den resterande delen av boken.

Stöd vid införande

För den som söker hjälp i införandet av lean i sin verksamhet är boken dock tunnare. Boken blir inte nödvändigtvis sämre av detta men det är nog viktigt att man som läsare har det med sig. Att förändra en organisation i grunden, vilket en orientering mot eller omläggning av verksamhetsstrategi till lean är, innehåller många svårigheter och fallgropar. Något som författarna Womack och Jones i sina böcker ”The Machine that changed the world” samt ”Lean Thinking – banish waste and create wealth in you organization” belyser med sina många praktiska exempel och beskrivningar från de olika företag som gett sig på resan. Så frågan om införandet, metod för, strategi bakom etc lämnas ganska obesvarad.

Detta till trots så ger Niklas Modig och Pär Åhlströms bok en mycket bra start för den som vill lära mer om Lean och vad som ingår som viktiga koncept och strategier.

Andra boktips om Lean för IT-organisationer

Även om Niklas och Pers bok om Lean är en utmärkt start för att förstå Lean på övergripande nivå så kanske den inte nödvändigtvis ger de detaljer som man önskar för en IT-kontext.

Därför har vi samlat några ytterligare boktips här. Hoppas du kan ha glädje och nytta av dem.

Utöver dessa böcker har vi också några fler tips på Lean IT och DevOps-litteratur

Nedbrytning av arbete - hur?

Nedbrytning av arbete - hur?

Bokrecension – Detta är LEAN, lösningen på effektivitetsparadoxen av Torbjörn Dahlström | nov 8, 2015 | LEAN IT Inledning När vi på Onbird ombeds hjälpa en kund med struktur för planeringsarbete, så är det ofta i själva verket steget innan - nedbrytningen av arbetet…

CIO-utmaningar 2024

CIO-utmaningar 2024

Bokrecension – Detta är LEAN, lösningen på effektivitetsparadoxen av Torbjörn Dahlström | nov 8, 2015 | LEAN IT I takt med att den digitala transformationen accelererar, blir IT alltmer kritiskt för företagens framgång. Trots detta finner sig CIO:er och IT-avdelningar ofta på efterkälken när…

Författare
Torbjörn Dahlström

Jag har en idé om att vi kan bättre. Vi kan få ut mer värde av våra IT-initiativ. Vi kan korta ledtider i leveranser. Vi kan knyta verksamhet och IT närmare. Och vi kan samtidigt få nöjdare och mer motiverade medarbetare på köpet. Läs mer om Torbjörn

Kostnadsfri rådgivning

Vill du prata med oss för en kostnadsfri rådgivningssession kring era behov/utmaningar? Kontakta oss genom formuläret nedan!

Share This