Lean IT and the 8 forms of waste

Lean IT and the 8 forms of waste

Lean IT and the 8 forms of waste While downtime is most often related to unavailable IT services, the eight letters of the word make a great way to remember the eight forms of waste in Lean IT. I thought we could quickly review the concepts. What is Lean IT anyway?...
Kanban och Visual Management

Kanban och Visual Management

Kanban och Visual Management I de flesta fall finns det på din arbetsplats någon form av system som hanterar vad som ska göras och när. Dessa finns ofta tillgängliga när som helst så länge du har en dator till hands och det är ju bra. Ändå är det ett vanligt problem...
Standardization is just so boring

Standardization is just so boring

Standardization is just so boring Lean IT improvement work often involves striving for standardization. And on the surface, most involved parties agree to the need for standardization. “Yes, we’ll work together in the same software …” “Of course we...