ITIL 4 Bridgekurs

ITIL® 4 har släppts i 2019 och denna kurs orienterar redan ITIL-kunniga i det nya ITIL 4-formatet. Och fortfarande via Onbirds smarta sätt att lära sig ITIL. Inga Powerpoints. Ingen pärm. Men mycket praktik i vår ITIL 4 Bridgekurs. Lyft dina ITIL v3-kunskaper till senaste versionen. 

 •  Bridgekurs för att ta dig från version 3 till ITIL 4.
 • Korta gruppövningar i Agile Service Management.
 • Erfarenhetsutbyte med andra deltagare och kursledarna.
 • Introduktion till ITIL 4-nyheter inklusive koppling till Agile, DevOps och Lean IT.
 • Certifieringsvoucher för online-examination ingår i priset.

Glöm inte att du har möjlighet att gå alla våra kurser ONLINE. Läs mer här!

Kursen riktar sig till

Denna Bridgekurs är baserad på Axelos syllabus för ITIL 4 Foundation och regelverk. Deltagarna skall ha ITIL v3-certifiering eller motsvarande kunskap då vi fokuserar på ITIL 4 nyheter och håller ett högt tempo. Förutsatt v3-certifiering skall denna kurs förbereda dig på en dag för att skriva din ITIL 4 Foundation-certifiering.

ITIL-ramverket ger mycket värdefull kunskap för såväl utveckling såsom drift, samt för CIO såsom Service Desk-tekniker. ITIL lämpar sig för dem som arbetar i medel- till stora IT-organisationer där tydlighet och tillförlitlighet i leverans premieras.

Kursinformation

ITIL 4 Bridge består av en kursdag från kl 9-17 och hålls i centrala Stockholm om inte annat anges. Certifieringsvoucher för online-examination ingår i priset och bokas efteråt enligt din egen kalender. Pris 10.700 SEK (exkl moms) per deltagare. Kursmaterial, examination och fika/lunch ingår. Kursmaterial levereras digitalt före kurstillfället. Material och examination erbjuds på engelska – kursen levereras på svenska (om inte annat anges). Då antalet platser är begränsat gäller först till kvarn samt att anmälan är bindande.

Kursens komponenter

ITIL 4 Bridgekursen ger dig grundkunskaper i livscykelns helhet och inkluderar:

   • The Service Value System inklusive Guiding Principles, Governance, Service Value Chain, Practices och Continual Improvement.
   • Orientering i Business, Service och Technical Management Practices – bland dem Service Desk, Incident management, Change Control och Release management.
   • Gruppövningar med fokus på hur ni applicerar ITIL i vardagen.
   • Diskussion kring Agile Service Management och ITIL:s samspel med andra ramverk såsom Lean, Agile, Scrum, Project Management och PM3.
   • Certifieringsvoucher för online-examination ingår i priset.

Alla moment av utbildningen levereras med hänsyn till en kombination av din tidigare ITIL version 3-certifiering samt “Axelos official ITIL 4 Foundation syllabus” av certifierade kursledare från Onbird. Syftet är både att orientera deltagaren i ITIL 4 samt förbereda för Foundation certifiering.

En kurs helt utan powerpoint

Utbildningen, som är certifierande, är utformad helt i enlighet med Axelos regelverk och kurs-syllabus. Skillnaden är hur vi bedriver undervisningen samt vårt fokus på att ge dig konkret vägledning i typiska utmaningar inom IT.

Vi lägger undan alla PowerPoints och pärmar. Istället utvecklar vi din förmåga genom praktisk undervisning, diskussion och mycket övning i best-practice-ramverket ITIL. Ett smartare, roligare och mer effektivt sätt att lära sig ITIL, enligt vår erfarenhet.

Onbirds kursledare är certifierade experter inom ITIL och får återkommande högsta poäng vid kursutvärderingar. De är ackrediterade av APMG och Peoplecert. Kursinnehåll är utformad av Axelos med internationellt erkänd certifiering via Peoplecert.

ITIL 4

ITIL (Information Technology Infrastructure Library)® är världens mest etablerade ramverk för IT Service Management och IT-tjänster. Grundad 1989, ITIL är en samling av best-practice-kunskap från hela världen och syftar till konsekvent och kvalitativ IT-leverans.

ITIL 4 bygger vidare på grunden med ökat fokus på förändring, automatisering och agilitet. ITILs samspel med Agile, Lean IT och DevOps har strukits under i denna version. Nu kan vi verkligen tala om Agile Service Management i denna version.

Stöd för organisationens digital transformation får nytt stöd i form av “The Service Value System”, 7 grundprinciper samt en samling av best practices.

ITIL® (Information Technology Infrastructure Library) is a registered trade mark of AXELOS Limited. All rights reserved.

Share This