Jag skulle vilja anställa en stycke DevOps om ni har en sådan?

av | sep 28, 2018 | DEVOPS

Vi på Onbird har flera gånger hört våra kunder och andra organisationer säga att de behöver anställa eller anlita en DevOps-person. Idén är ganska enkel, denna roll syftar till att få Dev och Ops att börja arbeta bättre tillsammans. Att fungera som själva bryggan mellan Dev och Ops.

Dessvärre är detta inte en särskilt genomtänkt idé, och den är heller inte alls i linje med vad en övergång till DevOps faktiskt betyder för en organisation.

Vad är DevOps?

För att tydliggöra det här behöver vi igen repetera vad DevOps är och inte är. I första hand handlar DevOps om att sträva mot “flow” eller flödeseffektivitet som vi säger på svenska.

Detta innebär att vi som organisation strävar mot att skapa ett enhetligt flöde som inkluderar hela leveransen från kundkrav till realiserad och löpande hanterad tjänsteleverans. Det här betyder alltså att från det att kunden önskar ny funktionalitet eller kapacitet så ska vi som organisation försöka säkerställa att kravet kan så att säga rinna rakt igenom.  Vi vill undvika så klart att det stoppas upp.  Det ska flyta på i produktionssättning och till löpande leverans så att kunden kan realisera vinsten av den investering de gjort.

DevOps Verktyg och Kunskap

Onbird har samlat ett antal verktyg, skrifter och kurserbjudanden på vår DevOps-sida. 

OK, men sedan?

I praktiska termer så kommer vi alltså behöva att utveckla kod, testa kod, produktionssätta kod och sedan drifta denna kod med minsta möjliga felfrekvens på vägen. Helst ska koden flöda i ett stycke genom hela organisationen.

Det här betyder att Utveckling (Dev) och Drift (Ops) måste börja arbeta tätt samman. Att då sätta en flaskhals emellan i termer av en specifik roll vars jobb det är att koordinera är inte rätt lösning. Visst, det är en god idé att ha någon resurs som hjälper Dev och Ops att finna varandra, men inte en roll som koordinerar. All form av koordinering är alltid slöseri (waste i Lean-termer) och bör undvikas eller helst elimineras helt.

Det är heller inte en roll vars uppgift det är att bara jobba med automatisering. Automatisering av tester, produktionssättning etc. är viktiga komponenter för att nå flöde.  Men i regel ligger inte våra stora flaskhalsar där utan istället hittar vi dem i resurser som inte finns på rätt plats vid rätt tid, driftspersonal som är dränkta i att hantera kapacitetsproblem eller incidenter som ett resultat av nyproducerad kod respektive utvecklare som får vänta på att driftspersonal blir tillgängliga för att utföra nödvändiga brandväggsöppningar, ompartitioneringar av resurser i virtuella miljöer eller liknande.

Att gå mot DevOps

Att gå mot DevOps är alltså i första hand att mappa ut värdeflödet, identifiera flaskhalsarna och utifrån det utveckla och förbättra organisationens förmåga att skapa “flow” i leveransen. Inte att anställa en person som ska skapa flow när resten av organisationen jobbar vidare precis dom de gjorde tidigare.

Kursen DevOps in 2 Days

Vår populära kurs består av en dag kunskapsteori och en dag simuleringsövning.  Ett praktiskt sätt att snabbt sätta sig in i DevOps!

AGILE
Onbird 100% Safe v5
100% SAFe på Onbird!

100% SAFe på Onbird!

Välkommen tillbaka efter sommaren! På Onbird har vi varvat semester med förkovran och vi kan nu stolt meddela att 100% av Onbirds konsulter är certifierade SPC:er för SAFe version 5! Fler och fler företag som kommit en bit på väg i sin Agila resa kommer till...

Share This