Manifesto for Agile Governance

av | apr 12, 2017 | AGILE

Den agila metodiken har fått stort genomslag för utvecklare över hela världen. Det manifest som en gång formulerades har tillhandahållit stöd och hjäp men har haft begränsningen att det egentligen bara avser mjukvaruutveckling. För en hel tjänsteleverans och för en hel IT-organisation har det därmed funnits ett tomrum.

Man har nu försökt att brygga över detta och ett intressant nytt manifest har utvecklats som syftar till att också guida den överbryggande ledning av verksamheten. 

Manifest for agile governance

We are uncovering better ways of delivering business value by doing it and helping others do it. Through this work we have come to value:

  • Clear Vision and Strategy over team-level, self-prioritization
  • Servant leadership over micromanaging, command and control
  • Business value delivered over completed product, service or result
  • Stakeholder collaboration over unbending governance structures
  • Iteratively leading change & innovation over following rigid plans

That is, while there may be value in doing the items on the right, we value delivering the items on the left more.

Tillämpad agil ledning

Manifestet för ”Agile Governance” bidrar därmed med ett intressant perspektiv på hur vi också kan beakta frågor om styrning, ledning, governance eller annat lämpligt ord. I grund och botten så ger detta manifest stöd till och utgår från samma grundvärderingar som finns i det agila manifestet. Vi tycker därför att det är värt för ledninsgrupper att se tillbaka på sina beslut och sina prioriteringar för att utvärdera om man följt dessa värderingar för att utveckla sin organisation mot en högre grad av agilitet och flödeseffektivitet. Eller om man bara gjort som man brukar ungefär. Sannolikt har man då heller inte fått några nya eller unika resultat.

Utveckla din organisations ledning

Vill du lära dig mer om hur du kan utveckla också din organisations ledning och ledningsgrupp? Med stöd av värderingarna i manifestet för ”agile governance”?

AGILE
Design sprint
Vad är en Design Sprint?

Vad är en Design Sprint?

Vad är en Design Sprint egentligen? Lyssnar man bara till namnet så är det lätt att tankarna vandrar till att det är en fokuserad ansats för att ”bara” utveckla den visuella designen av en vara eller tjänst. Så är inte fallet. En Design Sprint är en tidsbegränsad...

Share This