Manifesto for Agile Governance

av | apr 12, 2017 | AGILE

Den agila metodiken har fått stort genomslag för utvecklare över hela världen. Det manifest som en gång formulerades har tillhandahållit stöd och hjäp men har haft begränsningen att det egentligen bara avser mjukvaruutveckling. För en hel tjänsteleverans och för en hel IT-organisation har det därmed funnits ett tomrum.

Man har nu försökt att brygga över detta och ett intressant nytt manifest har utvecklats som syftar till att också guida den överbryggande ledning av verksamheten. 

Manifest for agile governance

We are uncovering better ways of delivering business value by doing it and helping others do it. Through this work we have come to value:

  • Clear Vision and Strategy over team-level, self-prioritization
  • Servant leadership over micromanaging, command and control
  • Business value delivered over completed product, service or result
  • Stakeholder collaboration over unbending governance structures
  • Iteratively leading change & innovation over following rigid plans

That is, while there may be value in doing the items on the right, we value delivering the items on the left more.

Tillämpad agil ledning

Manifestet för ”Agile Governance” bidrar därmed med ett intressant perspektiv på hur vi också kan beakta frågor om styrning, ledning, governance eller annat lämpligt ord. I grund och botten så ger detta manifest stöd till och utgår från samma grundvärderingar som finns i det agila manifestet. Vi tycker därför att det är värt för ledninsgrupper att se tillbaka på sina beslut och sina prioriteringar för att utvärdera om man följt dessa värderingar för att utveckla sin organisation mot en högre grad av agilitet och flödeseffektivitet. Eller om man bara gjort som man brukar ungefär. Sannolikt har man då heller inte fått några nya eller unika resultat.

Utveckla din organisations ledning

Vill du lära dig mer om hur du kan utveckla också din organisations ledning och ledningsgrupp? Med stöd av värderingarna i manifestet för ”agile governance”?

Nedbrytning av arbete - hur?

Nedbrytning av arbete - hur?

Manifesto for Agile Governance av Torbjörn Dahlström | apr 12, 2017 | AGILE Inledning När vi på Onbird ombeds hjälpa en kund med struktur för planeringsarbete, så är det ofta i själva verket steget innan - nedbrytningen av arbetet - som är utmaningen. Ett…

CIO-utmaningar 2024

CIO-utmaningar 2024

Manifesto for Agile Governance av Torbjörn Dahlström | apr 12, 2017 | AGILE I takt med att den digitala transformationen accelererar, blir IT alltmer kritiskt för företagens framgång. Trots detta finner sig CIO:er och IT-avdelningar ofta på efterkälken när det gäller deras deltagande i…

Författare
Torbjörn Dahlström

Jag har en idé om att vi kan bättre. Vi kan få ut mer värde av våra IT-initiativ. Vi kan korta ledtider i leveranser. Vi kan knyta verksamhet och IT närmare. Och vi kan samtidigt få nöjdare och mer motiverade medarbetare på köpet. Läs mer om Torbjörn

Kostnadsfri rådgivning

Vill du prata med oss för en kostnadsfri rådgivningssession kring era behov/utmaningar? Kontakta oss genom formuläret nedan!

Share This