Vanligaste skälen till att inte kompetensutveckla

av | jul 6, 2022 | AGILE, DEVOPS, ITIL/ITSM, LEAN IT

Trots eller kanske på grund av att utvecklingen idag går så snabbt inom IT så tenderar många organisationer att slarva med eller nedprioritera att kompetensutveckla sin personal. Vi har identifierat några av de vanligaste skälen till att organisationer inte fokuserar på att kompetensutveckla.

Vad betyder kompetensutveckla?

Kompetensutveckling är ett ord vi ofta hör men vad är det för något egentligen? Såhär står det i Wikipedia:

Kompetensutveckling är ett ofta förekommande begrepp inom arbetslivet och syftar till när personal eller ledning får möjlighet att utveckla sig inom sin yrkesroll genom att de får genomgå olika former av utbildningar och kurser. Målet är att höja kompetensen samt engagemanget hos en individ och på företaget.

Kompetensutvecklingen utgör ett inslag i företags och organisationers strategiska kompetensförsörjning. Ett sådant långsiktigt och strategiskt arbete är avgörande för organisationens överlevnad och konkurrenskraft.[1]

Enligt denna definition är det alltså inte bara bra för dig som individ men också för din organisation när kompetensutveckling är en naturlig del av vardagen.  Det stärker både dig och din organisations förmåga att verka och hantera dagliga utmaningar och problem.

workshoptavla

Måste man gå en kurs för att kompetensutveckla sig?

Det är inte bara genom att gå kurs som man kompetensutvecklar sig. Den mesta kompetensutvecklingen sker vanligtvis i vardagen på jobbet och/eller hemma. Utmaningen dock med att bara låta kompetensutveckling ske organiskt är att det dels har en tendens att bli mer av samma/inte så mycket nytt. Och dels att det inte ger tillgång till externa erfarenheter och kompetenser. Genom att leta efter kompetensutvecklingsmöjligheter utanför organisationen kan man alltså undvika dessa två utmaningar. Ett sätt att komma åt den externa kompetensen är genom att gå kurs, ett annat är att gå på konferenser och en tredje är att följa bloggar eller andra motsvarande medier. Det finns alltså många olika sätt tillskanska sig ny kunskap och kompetens.

4 vanligaste (svep)skälen till varför man inte går kurs

Vilka är då de 4 vanligaste skälen till varför man inte går en kurs i syfte att kompetensutveckla sig?

 

  1. Har inte råd/det kostar för mycket
  2. Hinner inte/har för mycket att göra/Kan inte vara borta så länge från jobbet
  3. Hittar inte rätt kurs/vet inte vad jag ska gå för kurs
  4. Vet inte vilken kvalitet kursen har/är det värt tiden

Viktiga argument, men stämmer dem?

Det är inte upp till oss att avgöra vad som är rätt och fel i varje individuellt fall. Men några saker kan man notera. 

Kostnaden för okunskap/omedvetenhet om bättre lösningar kan inte uppskattas, men sannolikt är den väsentligen högre än vad själva kurskostnaden är. 

Ont om tid kommer vi alltid att ha, speciellt när vi inte hittar bättre och mer effektiva sätt att utföra vårt arbete. Och världen går sällan under för att vi någon eller några dagar är borta från jobbet. Vi lyckas ju faktiskt ta semester ibland. 

Lägger vi tid på att kompetensutveckla oss så vill vi ju göra det på rätt sak såklart. Lyckligtvis har vi några råd och tips nedan på vad man ska tänka på innan man väljer sin kurs. 

Ja, tyvärr är det nog så att det kan vara svårbedömt vilken kvalitet det kommer vara på kurs, lokaler, lärare, innehåll etc. Men risken är ganska liten om det ändå bara handlar om någon dag eller så. Alla har vi ju någon gång slösat bort tid i onödan på jobbet på saker som inte blir klara, nedprioriteras eller av olika anledningar inte blir som vi tänkt. Det brukar inte hindra oss från att ändå gå till jobbet igen. 

workshoptavla

Några tips när du ska kompetensutveckla

Till att börja med så bör man tänka igenom vilka kompetenser man idag saknar och bedömer att man själv eller organisationen kommer att behöva framöver. Enklast kan man göra någon form av kompetensöversikt och utifrån det identifiera lämpliga alternativ/behov.

Vidare så kan man utvärdera vilka alternativa metoder som är bäst för att tillskansa sig ny kompetens. Är det traditionell kurs jag behöver, kan vi anlita extern kompetens som tar med sig denna kompetens till vår organisation, kan vi workshopa fram ny kompetens eller finns det andra alternativ såsom mässor, konferenser, nyhetsbrev, poddar, bloggar eller annan litteratur som kan hjälpa oss.

Vad och hur ska man använda sin nya kompetens i efterhand är också bra att fundera igenom. Ska kompetensen efter kursen omsättas i nya rutiner, processer eller metoder så bör vi avsätta tid till detta också. Dvs i vilken kontext kommer vi att använda den nya kompetensen.

Kunskap och kurser är färskvara. Det är ingen idé att gå en kurs idag för något som ni ska använda först om 6 månader. Planera därför in kurs/kompetensutvecklingstillfälle till när det lämpar sig bäst.

Avsätt tid genom att boka undan annat och rensa kalendern inte bara för själva kursdagarna. Det är ingen idé att sitta på en kurs och fundera över jobbfrågor eller vilka mail som kommit in som jag borde läsa nu. Då blir man lätt splittrad och det är svårt att få de nya kunskaperna att landa på ett bra sätt.

Välj ett kursämne som intresserar och är relevant för det du gör i vardagen. Kurser är inte instruktionsmanualer för exakt din arbetsuppgift i just din organisation. Men det bör ändå vara ett ämne som du kan förstå och omsätta, även om det är mer teoretiskt än detaljsinstruktioner.

ONBIRDS KORTA ROLLBASERADE WORKSHOPS

Vill du veta mer om Onbirds workshop för Agila team, Scrum Masters och/eller produktägare?

Nedbrytning av arbete - hur?

Nedbrytning av arbete - hur?

Vanligaste skälen till att inte kompetensutveckla av Torbjörn Dahlström | jul 6, 2022 | AGILE, DEVOPS, ITIL/ITSM, LEAN IT Inledning När vi på Onbird ombeds hjälpa en kund med struktur för planeringsarbete, så är det ofta i själva verket steget innan - nedbrytningen av…

CIO-utmaningar 2024

CIO-utmaningar 2024

Vanligaste skälen till att inte kompetensutveckla av Torbjörn Dahlström | jul 6, 2022 | AGILE, DEVOPS, ITIL/ITSM, LEAN IT I takt med att den digitala transformationen accelererar, blir IT alltmer kritiskt för företagens framgång. Trots detta finner sig CIO:er och IT-avdelningar ofta på efterkälken…

Författare
Torbjörn Dahlström

Jag har en idé om att vi kan bättre. Vi kan få ut mer värde av våra IT-initiativ. Vi kan korta ledtider i leveranser. Vi kan knyta verksamhet och IT närmare. Och vi kan samtidigt få nöjdare och mer motiverade medarbetare på köpet. Läs mer om Torbjörn

Kostnadsfri rådgivning

Vill du prata med oss för en kostnadsfri rådgivningssession kring era behov/utmaningar? Kontakta oss genom formuläret nedan!

Share This