IT-organisationer behöver kompetensutveckla sig

av | jul 6, 2022 | AGILE, DEVOPS, ITIL/ITSM, Kurstillfällen, LEAN IT

Aldrig tidigare har utvecklingen gått så snabbt som den gör idag inom IT. Men utvecklingen kommer heller aldrig att vara lika långsam som den är idag. Detta ställer helt nya krav på individer och utmanar organisationer att klara uppgifter och förväntningar man tidigare inte ställts inför. Med andra ord är kompetensutveckling en kritisk framgångsfaktor för både medarbetare och organisationer.

Scrum cykel

Utbildningar

Kurser för kompetensutvecklig

Onbird erbjuder utbildningar inom bland annat Scrum, Kanban, SAFe, DevOps, Lean IT, Projektledning och ITIL. Våra kurser och utbildningar passar extra bra när organisationen förändras eller är i agil transformation.

Scrum cykel

Utbildningar

Kurser för kompetensutvecklig

Onbird erbjuder utbildningar inom bland annat Scrum, Kanban, SAFe, DevOps, Lean IT, Projektledning och ITIL. Våra kurser och utbildningar passar extra bra när organisationen förändras eller är i agil transformation.

Scrum cykel

Utbildningar

Kurser för kompetensutvecklig

Onbird erbjuder utbildningar inom bland annat Scrum, Kanban, SAFe, DevOps, Lean IT, Projektledning och ITIL. Våra kurser och utbildningar passar extra bra när organisationen förändras eller är i agil transformation.

Nya ramverk och kunskaper

Bland de många kunskaper som IT-organisationer behöver utveckla så finns det idag redan en mängd uppbyggd erfarenhet och kompetens. Oftast samlade i ramverk såsom Agile, Scrum, SAFe, DevOps och så klart det kanske äldsta och mest beprövade IT Service Management/ITIL. Ingen av dessa ramverk har svar på alla frågor ni som individ eller organisation vill ha svar på. Men de erbjuder många bra startpunkter för er kompetensutveckling. Och inte sällan förväntar sig nya arbetsgivare att du har bevisad kunskap inom olika områden. Genom till exempel både Certifieringar och yrkeserfarenhet.

5 viktigaste skälen till din kompetensutveckling

  1. Det stärker din långsiktiga anställningsbarhet.
  2. Du får tillgång till redan gjorda lärdomar som du kan använda i ditt arbete.
  3. Med nya lärdomar kommer nya och fler verktyg för att lösa problem i din vardag.
  4. Håller dig à jour/uppdaterad med vad som är aktuella trender inom ditt yrkesområde.
  5. Du får möjlighet att utveckla dig och ta på dig nya arbetsuppgifter och utmaningar.
grupp-onbird

Kompetensutveckling ger dubbel nytta.

Just kompetensutveckling är ett av de områden där det oftast inte finns någon underliggande konflikt eller motstridighet mellan individ och arbetsgivare. Utöver de skäl som kommer individen till gagn, så innebär ju mer kompetenta medarbetare ett ökat värde för organisationen. Med kompetens kommer förmåga till innovation, problemlösning och bibehållen eller ökad effektivitet. Att gå en kurs/utbildning blir därmed ett bra och nödvändigt komplement för både individ och organisation.

Vilka risker tar vi om vi inte satsar på kompetensutveckling

Organisationer och individer som inte satsar på kompetensutveckling försätter sig i en knepig situation. Dels så missar man lätt innovationer och marknadstrender som är nödvändiga att följa. Inte så att alla ska efterapas eller implementeras, men man bör löpande utvärdera om och hur dessa trender kan vara till nytta för vår organisation. Flera organisationer som också valt att stå fast vid gamla metoder och strukturer finner det idag allt svårare att rekrytera ny personal. Folk i allmänhet vill jobba i organisationer som man känner följer med tiden och inte sackar efter i gamla spår. Dessutom så har flera av de idag vanligt förekommande metoder och ramverk som finns på marknaden bevisat sitt värde. Tittar vi på de snabbast växande mest framgångsrika IT-bolagen så är merparten (för att inte säga alla) bland de viktigaste förespråkarna och utvecklarna av moderna metoder såsom Agile, DevOps och Lean för IT-organisationer.

Vi påminner också gärna om ett av Torbjörns favoritcitat: ”Tycker du att kompetensutveckling är dyrt, prova då kostnaden för okunskap” .

Lite intressant läsning i ämnet

Det finns spaltmeter i ämnet kompetensutveckling. Men den här rapporten från Svenskt Näringsliv som visserligen har några år på nacken tyckte vi hade mycket intressant material att ta till sig.

Kompetensutveckling i arbetslivet – Företagen är Sveriges största utbildningsaktör för vuxna (svensktnaringsliv.se)

Eller läs om de vanligaste skälen varför kompetensutveckling aldrig blir av.

Planering balans

Ny kurs inom Agile

Att kombinera agilt och projekt

I kursen ”Kombinera agilt och projekt” får du en förståelse för drivkrafterna bakom båda sidorna och dessutom kunskap i hur de kan kombineras.

Erbjudande!
Pris: 11 000 SEK  8 800 kr (20% rabatt)
Datum: 11 okt 2023, 5 dec 2023

Planering balans

Ny kurs inom Agile

Att kombinera agilt och projekt

I kursen ”Kombinera agilt och projekt” får du en förståelse för drivkrafterna bakom båda sidorna och dessutom kunskap i hur de kan kombineras.

Erbjudande!
Pris: 11 000 SEK  8 800 kr (20% rabatt)
Datum: 11 okt 2023, 5 dec 2023

Planering balans

Ny kurs inom Agile

Att kombinera agilt och projekt

I kursen ”Kombinera agilt och projekt” får du en förståelse för drivkrafterna bakom båda sidorna och dessutom kunskap i hur de kan kombineras.

Erbjudande!
Pris: 11 000 SEK  8 800 kr (20% rabatt)
Datum: 11 okt 2023, 5 dec 2023

Nedbrytning av arbete - hur?

Nedbrytning av arbete - hur?

IT-organisationer behöver kompetensutveckla sig av Torbjörn Dahlström | jul 6, 2022 | AGILE, DEVOPS, ITIL/ITSM, Kurstillfällen, LEAN IT Inledning När vi på Onbird ombeds hjälpa en kund med struktur för planeringsarbete, så är det ofta i själva verket steget innan - nedbrytningen av arbetet…

CIO-utmaningar 2024

CIO-utmaningar 2024

IT-organisationer behöver kompetensutveckla sig av Torbjörn Dahlström | jul 6, 2022 | AGILE, DEVOPS, ITIL/ITSM, Kurstillfällen, LEAN IT I takt med att den digitala transformationen accelererar, blir IT alltmer kritiskt för företagens framgång. Trots detta finner sig CIO:er och IT-avdelningar ofta på efterkälken när…

Författare
Torbjörn Dahlström

Jag har en idé om att vi kan bättre. Vi kan få ut mer värde av våra IT-initiativ. Vi kan korta ledtider i leveranser. Vi kan knyta verksamhet och IT närmare. Och vi kan samtidigt få nöjdare och mer motiverade medarbetare på köpet. Läs mer om Torbjörn

Kostnadsfri rådgivning

Vill du prata med oss för en kostnadsfri rådgivningssession kring era behov/utmaningar? Kontakta oss genom formuläret nedan!

Share This