Vem skulle trott att lokaler var ett av våra största hinder för DevOps?

av | okt 15, 2017 | DEVOPS

Att jobba med utgångspunkt från Lean och DevOps är att sträva efter flöde i leveransen. Dvs att varje önskemål från kund ska kunna flöda ostoppad genom alla faser och steg, genom hela organisationen från idé, till utveckling, till löpande drift och tjänsteleverans.

Organisationer som ger sig på den resan att skapa flöde genom organisationen stöter dessvärre på alla möjliga väntade men också oväntade hinder.

Väntade hinder är sådant som den traditionella uppdelningen av organisationer i stuprör, specialister som tjuvhåller på sina uppgifter snarare än korsfunktionella team som arbetar med kundens bäste för ögonen. Linjechefer som håller hårt på sitt mandat baserat på ett tekniskt omfång snarare än kundvårdande strukturer. Felformulerade nyckeltal (ibland också definierade i SLA) som skapar lokal optimering men med global degradering som resultat.

Multisourcing-lösningar där IT-leveransen är uppdelad på många olika underleverantörers arbete som måste koordineras och som helt saknar tydliga rimliga incitament för leverantörerna att skapa globalt flöde. Allt det här är väntat, känt och (om än ibland omständligt och tidskrävande) möjligt att lösa.

Men ett oväntat problem som vi upptäckt mer och mer av under den senaste tiden är faktiskt våra lokaler.

Lokaler som stöder teamen

IT-organisationer behöver inte nödvändigtvis ha flipperspel, pingisbord och rutschkanor (även om vi gillar sådana) för att vara en bra arbetsplats. Vad de mest av allt behöver är bra förutsättningar för team att jobba i. Det betyder att teamen måste veta att det finns plats för medlemmarna i teamet. De måste ha plats för tavlor och Visual management såsom kanban för att kunna hålla stå-upp-möten, planeringsmöten och i viss mån också retrospektiv.

Bra är också om det finns tomma Whiteboards eller andra ritytor där komplexa problem kan lösas med hjälp av verktyg och modeller som Ishikawa, Kepner & Tregoe eller andra modeller som gärna använder utrymme för att rita och analysera orsak och verkan till problem som uppstått.

Överdrivet fokus på resursoptimering 

Men lokaler betraktas tyvärr oftast som kostsamma resurser där vi försöker optimera resursutnyttjandet genom poolplatser, rörliga platser och inte minst genom att försöka klämma in så många medarbetare som möjligt på så liten yta som möjligt genom oändliga kontorslandskap.

Det här är ett rimligt perspektiv om vi utgår från ett resurseffektivitetstänk, (läs mer om detta i vår bokrecension “Detta är Lean” av Niklas Modig) där målet är att belägga resurser till 100% för att sänka enhetskostnaden. Men för en organisation som strävar efter flödeseffektivitet kan det alltså vara förödande.

Lokalerna hindrar vår effektivitet

Bristfälliga eller inga platser att skapa visuella flöden och tavlor som indikerar leveransläge, få eller inga Whiteboards för att lösa problem och diskutera komplexa frågor, hårt uppbokade konferensrum som designats till snygga lounger men som inte ger utrymme för strukturerat arbete, där vi också gärna sätter begränsningar på hur länge man får boka rummen (tex max 1 timme) så att vi måste bryta innan vi är klara med att lösa vårt problem, gå till ett annat rum, starta om tankeverksamheten och förlora dyrbar tid. Glöm inte heller hur mycket tid vi måste lägga bara på att hitta ett ledigt rum.

För chefer blir också lokalerna ett hinder för att förstå vad som pågår, hur teamen ligger till i leveranser, var det finns flaskhalsar i flödet och om eller i vilken mån vi kommer att kunna möta uppsatta mål då det saknas enkla tydliga veckotavlor som fungerar enligt 5-3 regeln (inom 5 steg från min arbetsplats och inom 3 steg för att förstå hur vi ligger till). Vilket gör att chefer blir kvar i sina rum eller bara möter sina kollegor i konferensrum, aldrig där arbetet faktiskt pågår.

Så nästa gång ni sätter er ner och funderar över era lokaler och hur de nyttjas, bestäm er först och främst för vad som är viktigast för er, resurseffektivitet eller flödeseffektivitet. Då har ni antagligen större chans att fatta rätt beslut för era dyra lokalkostnader i balans mot effektivitetsvinster eller förluster i DevOpsteamen. 

Några enkla tips att beakta

Ett centralt element i DevOps såväl som i Agila metoder är ett fokus på självstyrande team. Tänk därför igenom hur era lokaler kommer ge möjligheter för teamen att sitta tillsammans utan att behöva bli störda av annan personal. 

Vision trumps all senses”. 80% av vårt sensoriska intag sker genom ögonen. Det år så vi tolkar och förstår världen snabbast och bäst. Teamen kommer vilja ha skärmar, whiteboards, kanbantavlor och annat att jobba med. Se till att det finns möjlighet för detta för teamen. 

Ingen vill sitta i ett väntrum och jobba. Låt teamen skapa sin egen känsla i sin del av rummet. Kanske ska man ha ett fikabord, plats att lägga pussel eller vad som nu känns relevant. Bara skrivbord räcker kanske inte hela vägen. 

Ge teamen rum att prata ostört i. Vissa diskussioner måste kunna ske utan att andra överhör. Ha dessa rum nära och gör det enkelt att boka och boka av. 

Bra ergonomi är alltid viktigt vilket vi alla redan antagligen är överens om. Men bra ergonomi ser inte alltid likadant ut för alla. Skapa ett visst mått av flexibilitet även för detta, snarare än rigida regler menade att spara pengar. 

Beakta de negativa konsekvenserna av icke-motiverad personal som känner att alla deras behov måste anpassas till en ”global standard”. 

Nedbrytning av arbete - hur?

Nedbrytning av arbete - hur?

Vem skulle trott att lokaler var ett av våra största hinder för DevOps? av Torbjörn Dahlström | okt 15, 2017 | DEVOPS Inledning När vi på Onbird ombeds hjälpa en kund med struktur för planeringsarbete, så är det ofta i själva verket steget innan…

CIO-utmaningar 2024

CIO-utmaningar 2024

Vem skulle trott att lokaler var ett av våra största hinder för DevOps? av Torbjörn Dahlström | okt 15, 2017 | DEVOPS I takt med att den digitala transformationen accelererar, blir IT alltmer kritiskt för företagens framgång. Trots detta finner sig CIO:er och IT-avdelningar…

Författare
Torbjörn Dahlström

Jag har en idé om att vi kan bättre. Vi kan få ut mer värde av våra IT-initiativ. Vi kan korta ledtider i leveranser. Vi kan knyta verksamhet och IT närmare. Och vi kan samtidigt få nöjdare och mer motiverade medarbetare på köpet. Läs mer om Torbjörn

Kostnadsfri rådgivning

Vill du prata med oss för en kostnadsfri rådgivningssession kring era behov/utmaningar? Kontakta oss genom formuläret nedan!

Share This