7 tips för snabb förändring

av | aug 19, 2022 | AGILE, DEVOPS, ITIL/ITSM, LEAN IT

I princip alla organisationer lever i en snabbt föränderlig värld. Anpassning till detta och att driva förändring internt kan vara svårt, osäkert och tar lång tid. Men det finns genvägar och stöd i förändringsarbetet. Vi har under många år av förändringsledning funderat kring vilka som är framgångsfaktorerna för lyckad förändring. Det finns det fler som har gjort och vi säger inte att de på något sätt har fel. Vi har inspirerats men också dragit egna, praktiska, lärdomar. Så, här är Onbirds 7 tips för snabb förändring.

kvickt till quick wins

7 tips för snabb förändring

 

1. Varför ändra? 

Var tydlig med vilket problem ni vill lösa, vad som behöver ändras i vår organisation. För vem är nuläget ett problem och varför är det viktigt för dem att förändring sker?

2. Involvera rätt personer.

Samla rätt människor för att driva förändringen. Här syftar vi inte bara på chefer/ledare utan också de som förändringen påverkar. Låt dem själva vara en del av att definiera och genomföra förändringen.

3. Vart vill vi?

Identifiera och kommunicera någon form av framtidsbild/önskat läge (eller kanske till och med vision om ni har en bra sådan). I detta ingår att se till att alla berörda förstår vart vi är på väg och vad de positiva effekterna är.

4. Quick-wins.

Identifiera och leverera på quickwins tidigt. De skapar momentum och hjälper till att skapa förtroende för förändringen. Dels genom att visa tidiga resultat men också genom att visa att förändringen är görbar. Här är det också viktigt att komma ihåg att fira era framgångar!

5. Hantera motstånd till förändringen.

Spill inte all kraft på att försöka omvända de värsta motståndarna till förändringen. Predika heller inte bara till de redan omvända (de som är med på förändringen). Hitta i stället dina ”early followers” och ha fokus på dem. När dessa personer väl är med på förändringen så brukar de som är motvilliga också hänga på efter ett tag.

6. Ändra i korta iterationer.

Förändring är osäkert och mycket är okänt på vägen. Många delar som ska ändras kan vara komplexa och svåra att ändra i ett stort svep. Därför: jobba hellre i korta iterationer (1-4 veckor) där du löpande ändrar på lite i taget.

7. Prioritera och behåll fokus.

Förändringen du vill genomföra konkurrerar ofta om resurser som har ett dagligt arbete att sköta också. Hitta därför och prioritera ner allt sådant som är mindre viktigt än den förändring ni vill genomföra.

Förändring ska vara bestående

Glöm inte att det riktiga målet med förändringsledning är bestående, positiv effekt – inte kortsiktig aktivering. Därför behöver man uthållighet i arbetet. Alltför ofta möter vi på Onbird organisationer som räknar med att kunna genomföra en snabb ”installation” av sin förändring. Risken med det är att förändringen mest blir några nya organisationskartor, lite power-pointbilder och annat som kan ge sken av att förändringen är genomförd. Samtidigt som personal och medarbetare i stor utsträckning fortsätter att agera som tidigare. Detta innebär oftast innebär att de önskade effekterna inte uppnås.

Så var uthållig men också lugn i att om ni håller en konsekvent linje så kommer effekterna att komma.

Vill du veta mer om detta ämne? Läs mer om hur quick wins föredrar action över teori och att det kan vara hjälpsamt att ha en mall för att komma i gång. Här finns Onbirds fem tips för quick wins och en planeringsmall för att identifiera era potentiella quick wins.

MER OM FÖRÄNDRINGSLEDNING

På Onbird arbetar vi med att hjälpa våra kunder göra positiv och bestående förändring förbättring. Vill du veta mer om hur vi ser på och arbetar med förändring? Klicka på knappen nedan!

Nedbrytning av arbete - hur?

Nedbrytning av arbete - hur?

7 tips för snabb förändring av Torbjörn Dahlström | aug 19, 2022 | AGILE, DEVOPS, ITIL/ITSM, LEAN IT Inledning När vi på Onbird ombeds hjälpa en kund med struktur för planeringsarbete, så är det ofta i själva verket steget innan - nedbrytningen av arbetet…

CIO-utmaningar 2024

CIO-utmaningar 2024

7 tips för snabb förändring av Torbjörn Dahlström | aug 19, 2022 | AGILE, DEVOPS, ITIL/ITSM, LEAN IT I takt med att den digitala transformationen accelererar, blir IT alltmer kritiskt för företagens framgång. Trots detta finner sig CIO:er och IT-avdelningar ofta på efterkälken när…

Om Onbird

På Onbird tror vi på några enkla saker. Vi tror att organisationer idag sitter på en mängd outnyttjade förmågor. Vi tror också på att alltid sträva mot enkelhet. Vidare tror vi på att man först måste definiera vilket problem som man vill lösa innan man definerar lösningen. Slutligen tror vi att vi skapar mest värde åt våra kunder när vi hjälper dem att själva utvecklas och hitta lösningen.

Utifrån det har vi utvecklat en portfölj av tjänster, produkter och utbildningar som vi använder för att hjälpa våra kunder. I portföljen finns kunskap, produkter och lösningar baserade på kända ramverk. Men ramverken kan aldrig vara lösningen eller målet. De kan bäst användas som ett medel för att nå målet. Ibland kallar vi detta för ett ”agnostiskt perspektiv eller förhållningssätt” till ramverk.

Bland våra kunskapsområden erbjuder vi kompetens inom Agile, DevOps, Lean IT och ITSM och ingen av dessa är alltså slutmålet.

Författare
Torbjörn Dahlström

Jag har en idé om att vi kan bättre. Vi kan få ut mer värde av våra IT-initiativ. Vi kan korta ledtider i leveranser. Vi kan knyta verksamhet och IT närmare. Och vi kan samtidigt få nöjdare och mer motiverade medarbetare på köpet. Läs mer om Torbjörn

Kostnadsfri rådgivning

Vill du prata med oss för en kostnadsfri rådgivningssession kring era behov/utmaningar? Kontakta oss genom formuläret nedan!

Share This