Fem tips för quick wins

av | aug 18, 2022 | AGILE

Quick win – en förbättring som är synlig, kännbar på kort sikt
och som kan levereras snabbt och enkelt. Dessutom är det en vital beståndsdel hos snabb förändring.

Quickly lovar jag att komma till quick wins. Men först ett aber. Det riktiga målet med förändringsledning är bestående, positiv effekt – inte kortsiktig aktivering. (Det är inte för inte att vi hittar ”generate short-term wins” som steg 6 i Kotters 8-stegsprocess.) I denna blogg adresserar jag quick wins som ett viktigt element i förändring.  Quick wins ger snabbt resultat och rörelsekraft.  De kan ofta vara förlösande för en individ eller organisation. På samma sätt som att det första fem kilometersloppet kan möjliggöra målet av ett helt maraton, så kan vi nyttja quick wins för att etablera bestående förändring.

kvickt till quick wins

Definition quick win

En quick win är en förbättring som är synlig, kännbar på kort sikt och som kan levereras snabbt och enkelt. Tiden är alltid relativ, dock upplever vi på Onbird att effektiva quick wins bör ge påtagligt resultat inom loppet av 5-45 dagar. Ytterligare bör de upplevas ha låga kostnader och hög relevans till viktiga intressenter.

 

Varför quick wins?

Quick wins är effektiva för att de har en nästan oproportionerligt positiv kraft. De ger kredibilitet till förändringsinitiativet och individerna som leder det. Dessutom skapar de en chans för utvärdering och bevis. Följaktligen tjänar de som exempel som kan kommuniceras till förmån för det stora initiativet. Och de ger en psykologisk rörelsekraft till förändringsteamet som vi på Onbird ofta observerar.  En kraft av att förändringen plötsligt känns möjlig, samt en chans att fira och en anledning till att fortsätta.

fem tips till quick wins

Fem tips för quick wins

  1. Identifiera och bestäm er

Brainstorming och planering för förändring är viktig… men får inte fastna. I syfte att identifiera snabba framgångar som möter ovanstående definition, agera kvickt. När ni har identifierat en mängd relevanta quick wins, bestäm er för en. Överväg framför allt förbättringens svårighetsgrad och effekt (se vår fyrfältare och planeringsmall nedan för hjälp). Därefter: gör ert val, fatta ett tydligt och offentligt beslut och…

  1. Sätt igång, NU

Inga ”kom-i-form” artiklar förespråkar att du ska börja nästa vecka (kör bara kör!)  Och ni kan det kinesiska ordspråket om bästa tillfället att plantera ett träd? Således gäller samma här. Om det ska vara quick, sätt igång NU.

  1. Minimera WIP (work-in-progress)

Collins har konstaterat att ”the enemy of great is not bad – the enemy is good”. På ett likartat sätt vill jag hävda att ”the enemy of quick is not slow – the enemy is WIP”. För mycket work-in-progress omöjliggör fokus. För mycket work-in-progress skapar seghet. Tillåt er själva därför att avgränsa scope, att avgränsa mängden arbete och möjliggör ett explicit fokus som gör er win quick.

  1. Kommunicera framgången synligt

Syn är vårt främsta sinne för att förstå vår omvärld i förändring. Nyttja därmed sinnet genom att kommunicera resultat visuellt via Kanban-tavlor, termometer-diagram eller annan synlig och tangibel metod. Placera det visuella beviset ”mitt-i-rummet” där framsteg kan beskådas löpande av team och intressenter.

  1. Kom ihåg kunskap och inlärning

Missa inte chansen att utöka kunskap och förbättra förmågor via quick wins. Börja med ny kunskap om en process, metod eller teknik. Prova något nytt. Och passa på att öka kunskap och förmågor genom att samla feedback från en quick win. (Även om det är en quick loss!?)  Är förändringen möjlig?  Vad ska startas/stoppas/utökas?  Hur maximerar vi effekten av det långsiktiga förändringsinitiativet?

Ett verktyg i förbättring

Sammanfattningsvis tillbaka till mitt aber. Det riktiga målet med förändringsledning är bestående, positiv effekt – inte kortsiktig aktivering. Quick wins bevisar snabbt att förändring är möjlig. De ger kredibilitet och skapar stöd bland intressenter. De frigör förändringskraft och skapar motivation. Identifiera dem och nyttja dem som ett kraftfullt verktyg för att stödja er förändringsledning.

QUICK HELP WITH QUICK WINS

Quick wins föredrar action över teori och det kan vara hjälpsamt att ha en mall för att komma i gång. Klicka här för att hämta Onbirds quick wins-fyrfältare och planeringsmall!

Nedbrytning av arbete - hur?

Nedbrytning av arbete - hur?

Fem tips för quick wins av Jeffrey Schmitz | aug 18, 2022 | AGILE Inledning När vi på Onbird ombeds hjälpa en kund med struktur för planeringsarbete, så är det ofta i själva verket steget innan - nedbrytningen av arbetet - som är utmaningen.…

CIO-utmaningar 2024

CIO-utmaningar 2024

Fem tips för quick wins av Jeffrey Schmitz | aug 18, 2022 | AGILE I takt med att den digitala transformationen accelererar, blir IT alltmer kritiskt för företagens framgång. Trots detta finner sig CIO:er och IT-avdelningar ofta på efterkälken när det gäller deras deltagande…

Om Onbird

På Onbird tror vi på några enkla saker. Vi tror att organisationer idag sitter på en mängd outnyttjade förmågor. Vi tror också på att alltid sträva mot enkelhet. Vidare tror vi på att man först måste definiera vilket problem som man vill lösa innan man definerar lösningen. Slutligen tror vi att vi skapar mest värde åt våra kunder när vi hjälper dem att själva utvecklas och hitta lösningen.

Utifrån det har vi utvecklat en portfölj av tjänster, produkter och utbildningar som vi använder för att hjälpa våra kunder. I portföljen finns kunskap, produkter och lösningar baserade på kända ramverk. Men ramverken kan aldrig vara lösningen eller målet. De kan bäst användas som ett medel för att nå målet. Ibland kallar vi detta för ett ”agnostiskt perspektiv eller förhållningssätt” till ramverk.

Bland våra kunskapsområden erbjuder vi kompetens inom Agile, DevOps, Lean IT och ITSM och ingen av dessa är alltså slutmålet.

Författare
Jeffrey Schmitz

Arbete med förändringsledning och ledarskapsutveckling tycker jag är roligt och viktigt. Det bästa jag vet är att bidra till en "a-ha-upplevelse". Favvo-verktyg är färgpennor och ett blädderblock för att driva kreativa workshops. Certifieringslistan innehåller en blandning av ITIL, Agile/Scrum/SAFe, Lean IT, DevOps m.m. Läs mer om Jeffrey

Kostnadsfri rådgivning

Vill du prata med oss för en kostnadsfri rådgivningssession kring era behov/utmaningar? Kontakta oss genom formuläret nedan!

Share This