Är Lean IT och DevOps svaret på “The Bimodal IT”?

av | mar 10, 2017 | DEVOPS, LEAN IT

Gartner har i sina analyser över IT-organisationers framtid och ”Bimodal IT” konstaterat behovet av att kunna kombinera snabb och flexibel utveckling av nya tjänster och koncept med stabil och långsiktigt uthållig leverans av drift av sagda tjänster. I Gartners analys ligger en grundtanke att mellan dessa två delmängder av IT-leveranser så finns det en inbyggd konflikt eller motsättning. Stabil leverans kan inte uppnås vid snabba förändringar.

Snabb förändring förutsätter att man löpande kan ändra standarder, hitta på nya lösningar och gå utanför den gängse plattformsstrategin (som ursprungligen formulerades för att säkerställa trygg och stabil drift).

Konflikten en myt

Frågan är dock om det verkligen ligger någon konflikt mellan stabil drift och snabb utveckling?

Låt oss ta ett ögonblick och fundera på vilka förmågor som kännetecknar en snabbrörlig organisation (inom såväl som utom IT).

  1. Minimal overhead – i Lean-termer så skulle det översättas till eliminerat waste. Dvs att vi gjort oss av med allt som är onödigt, fokuserat endast på det som är värdeskapande för kund och löpande effektiviserat våra värdeskapande aktiviteter.
  2. Oavbrutet genomflöde från krav till leverans – vilket är själva grundtanken med DevOps med stöd från systemtänkandet inom Lean. Dvs. vi har mappat värdeflödet att inkludera inte bara delmängder i silos utan hela värdekedjan från idé, till utveckling, till test, produktionssättning och sedan löpande fungerande stabil drift.
  3. Begränsat eller inget person- eller funktionsberoende – dvs vi har identifierat och eliminerat flaskhalsarna i vårt flöde. Det här behöver naturligtvis inte bara vara i termer av personal utan kan även vara tekniskt. Men med hjälp av Lean-principen med korsfunktionella team som kan ta ansvar för hela leveransen (både utveckling och drift) så eliminerar vi många flaskhalsar
  4. Örat nära marken – eller snarare en tät, aktiv och förtroendefull dialog mellan kund och leverantör/IT-organisation. Med utgångspunkt från Leans närmast totala fokus på kundvärde och att hela tiden utmana huruvida de aktiviteter vi utför i vardagen tillför något värde för kunden så skapas helt andra förutsättningar för att hela tiden kunna utveckla och leverera nya och bättre tjänster.
  5. Snabb och effektiv problemlösning för att enkelt ställa om – vilket är kärnförmåga i en ständigt lärande och utvecklande organisation. Toyotas beskrivning av TPS (Toyota Production System – upphovet till Lean) är att det i första hand är att vara en lärande organisation. Och i en lärande organisation så är problemlösning den viktigaste förmågan att ha hos personal.

Såvitt jag kan bedöma så är det inget av ovanstående egenskaper som ligger i konflikt med att vara en organisation som också kan tillhandahålla stabil drift för att kunden långsiktigt ska kunna faktiskt realisera värdet av investeringar i nya IT-lösningar.

DevOps för snabbare förändring och ökad stabilitet

Vill du också lära dig mer om DevOps och hur du kan uppnå både en snabb förändringstakt samtidigt som du ökar stabiliteten i era produktionssatta IT-tjänster och produkter? 

Nedbrytning av arbete - hur?

Nedbrytning av arbete - hur?

Är Lean IT och DevOps svaret på “The Bimodal IT”? av Torbjörn Dahlström | mar 10, 2017 | DEVOPS, LEAN IT Inledning När vi på Onbird ombeds hjälpa en kund med struktur för planeringsarbete, så är det ofta i själva verket steget innan -…

CIO-utmaningar 2024

CIO-utmaningar 2024

Är Lean IT och DevOps svaret på “The Bimodal IT”? av Torbjörn Dahlström | mar 10, 2017 | DEVOPS, LEAN IT I takt med att den digitala transformationen accelererar, blir IT alltmer kritiskt för företagens framgång. Trots detta finner sig CIO:er och IT-avdelningar ofta…

Författare
Torbjörn Dahlström

Jag har en idé om att vi kan bättre. Vi kan få ut mer värde av våra IT-initiativ. Vi kan korta ledtider i leveranser. Vi kan knyta verksamhet och IT närmare. Och vi kan samtidigt få nöjdare och mer motiverade medarbetare på köpet. Läs mer om Torbjörn

Kostnadsfri rådgivning

Vill du prata med oss för en kostnadsfri rådgivningssession kring era behov/utmaningar? Kontakta oss genom formuläret nedan!

Share This