ITIL/IT Service Management

KOM-I-GÅNG  ⋅  UTBILDNINGAR  ⋅  BLOGGPOSTER  ⋅  LADDA HEM

ITIL® är ett ramverk med samlad praxis för hur IT-organisationer kan bäst gå tillväga för att säkra en effektiv och kundorienterad tjänsteleverans. Ramverket, som består av ett antal publikationer och annan information från Axelos, beskriver en mängd practices, roller och funktioner som kan användas som stöd och hjälp.  Det finns också en koordinerad gruppering av utbildningar som tillhandahålls av certifierade organisationer och kursledare. Som ramverk för IT Service Management betraktat är ITIL det globalt mest accepterade och nyttjade.  I Sverige och Norden använder i princip alla organisationer åtminstone delar och/eller flera centrala koncept från ITIL.

Det är nu mer än 30 år sedan den första versionen av ITIL såg dagens ljus. Då hanterade de flesta IT-organisationer olika IT-tjänster som till stor del var baserade på stordatormiljöer. Idag har IT-organisationer en stor variation av teknik att supportera.  Klienter är mobila och i varje byxficka, nätverken är distribuerade över hela jorden och säkerhetsproblematiken är kanske större och mer komplex än någonsin tidigare. Samtidigt har tempot, i vilket organisationer måste möta förändrade krav och önskemål från kunder och användare, ökat till helt nya höjder. Detta ställer krav inte bara på stabilitet utan även  responsivitet och flexibilitet. Idag är det mer än någonsin sant att kritiska affärsmässiga konkurrensförmågor helt och hållet är beroende av IT-stöd. Och när behoven förändras måste IT hänga med i motsvarande tempo för att organisationer ska vara fortsatt relevanta och konkurrenskraftiga inom sitt marknadsområde. 

Varför ITIL

ITIL grundar sig i kundvärde, en tjänsteorienterad leverans samt ständig förbättring över tid.  Syftet med ITIL är att skapa konkurrenskraftig IT över tid.  Nyttan som ramverket bidrar till är bland annat:

  • En konstruktiv och responsiv relation mellan IT-leverantör och IT-kund.
  • T-tjänster som möter kundens krav, inklusive stabil leverans och framgångsrik förändring över tid.
  • Effektiv planering och nyttjande av resurser.
  • Ett agilt angreppssätt.
  • Ständig förbättring av IT-tjänster, -processer och resursoptimering över tid.

Som ITSM:s guldstandard har flera miljoner IT-proffs utbildat sig inom ITIL och 10.000-tals företag linjerat sin IT-leverans med ramverket. ITIL:s publikationer finns på ett tiotal språk i över 150 länder i världen.

Kom i gång med ITIL

Under åren har Onbird hjälpt kunder med ITIL-initiativ i alla branscher och av varierande storlek.  Ibland har ITIL-kopplingen i uppdraget varit explicit och ibland har vi fokuserat enbart på ITSM-förbättring (med knappt en viskning om ITIL-ramverket).  Kundvärde är styrande, inte något annat, och vi nyttjar en konsultativ metod som guide.

En perfekt startpunkt finns sällan. Viktigast är att komma igång. Svårt att välja startpunkt? Då frågar vi “Var smärtar det mest?”  Typiska utmaningar som ofta kommer fram är ineffektiva processer, otydliga roller, långa leveranstider eller obalans i förväntning mellan kund och leverantör.

Att adressera sådana områden med hjälp av ITIL kräver ofta till ett klargörande av nuvarande struktur, roller, relationer och leveranser.  “Ordning och reda” hör vi ofta, men förhoppningsvis är ditt ITIL-initiativ inte bara en strävan efter stringenta regelverk.  ITIL skall också hjälpa oss att förstå kundens behov, konkretisera det som en överenskommelse, och svara tillförlitligt med förändring.

Har man beslutat sig för förbättring i ovanstående kan flertal insatsområden besökas, såsom:

  • Kompetenshöjning i form av kurser och workshops
  • Agila cykler av krav och leverans
  • Coachning och uppföljning
  • Visualisering av arbetsflöden, status på leveranser samt kundupplevelsen
  • En lagom nivå av dokumentation och kartläggning av roller, processer och tjänster

Onbird erbjuder dig stöd med ITIL i form av certifierad utbildning, praktiska workshops, lärorika affärssimuleringar och kom-igång rådgivning. Vår samlade expertis kan hjälpa dig att hitta rätt i ramverket, formulera rätt nivå av kunskap samt snabbt komma till praktiskt nyttjande.

UTBILDNINGAR ITIL/ITSM

KURS

ITIL 4 Foundation, kurs och certifiering

ITIL Foundation Kurs och Certifiering. Det smarta sättet att lära sig ITIL. Inga Powerpoints. Ingen pärm. Mycket praktik. I Onbirds ITIL Foundation får du samma innehåll och certifiering som andra kurser, bara lite mer.

WORKSHOP

Effektiv IT Helpdesk

En gratis workshop på en timme med genomgång av de sju dödssynder ni inte vill göra i er Helpdesk/Servicedesk, varför dessa synder uppstår och hur de påverkar er leverans. Genomförs på plats i Stockholmsområdet eller över videosamtal.

AFFÄRSSIMULERING

Apollo 13 – affärskritisk serviceleverans

Apollo 13 är ett simuleringsspel där deltagarna konfronterar utmanande realtidsscenarion från rymduppdraget. Syftet med simuleringsspelet är att skapa förståelse för IT Service Management (ITSM) i en lärorik och rolig miljö.

AFFÄRSSIMULERING

Grab@Pizza Business IT Alignment

Öka effektiviteten och värdet i IT-leveransen genom förbättrad samverkan mellan verksamhet och IT. Grab@Pizza är en affärssimulering där deltagarna tacklar en tuff utmaning – företagets ledning kräver ett bättre resultat där IT måste leverera mera nytta till verksamheten.

AFFÄRSSIMULERING

MarsLander – en simulering i Agile Service Management

Simuleringen MarsLander är en dynamisk gruppövning som kombinerar process- och stabilitetsbehov med snabb förändring. MarsLander-teamet har till uppgift att utveckla sina agila Service Managementförmågor genom att landa på en främmande, röd planet.

TEAMUTVECKLING

Teamutveckling – The 5 Dysfunctions of a Team

En ledningsgrupp som inte fungerar väl tillsammans innebär alltid svårigheter för den omgivande organisationen att uppnå sina mål och affärsresultat. På Onbird har vi lång erfarenhet av att utveckla ledningsteam för att skapa bättre kommunikation, fokus och framförallt affärsresultat genom vårt teamutvecklingsprogram.

BLOGGPOSTER OM ITIL

Vad är nytt i ITIL4?

Vad är nytt i ITIL4?

Vill du veta vilka de huvudsakliga nyheterna i ITIL 4 är och varför du bör lära dig mer om innehållet? Vi har försökt att koka ner det till de sju viktigaste skillnaderna och hur de skapar en bättre tillämpning av ITIL i en än mer lättrörlig och Agil värld. Normalt...

Agile service management

Agile service management

Agile Service Management is a new framework that combines Agile with IT Service Management and ITIL for IT-operations organizations. But why would Agile as a framework built for development teams and product development fit an IT-operations organization?  Or is it...

LADDA HEM

Servicedeskguiden

Tillsammans med ett antal kunder har vi därför jobbat fram en komplett guide för hur man organiserar och sätter upp en Helpdesk/Servicedesk i världsklass
ITIL 4 info graphic

ITIL 4 info grafik

PDF i A3-format.
Onbirds GDPR-paket

GDPR mallar

Onbird har ett paket med utbildning, policys och mallar för att på ett konkret och hanterbart sätt bli redo för GDPR
Share This