The Five Ideals of the Unicorn Project

The Five Ideals of the Unicorn Project

The Five Ideals of the Unicorn Project As a central figure in DevOps and IT improvement, Gene Kim has been involved in studying high-performing technology organizations during the past two decades.  His book “The Phoenix Project” (2013) is a fictional account of an IT...
DevOps and the Three Ways

DevOps and the Three Ways

DevOps and the Three Ways The Three Ways were introduced in the Phoenix Project as principles upon which all DevOps behaviors and patterns are based. Their foundations are derived from Lean Manufacturing, and study of them reminds us how integrated Lean, Agile and...
Detta är DevOps, en grundläggande sammanfattning

Detta är DevOps, en grundläggande sammanfattning

Detta är DevOps, en grundläggande sammanfattning Bakgrund och historik Konceptet DevOps sägs ha sin tillkomst runt 2008 i samband med en konferens som hölls på ämnet agil utveckling och Lean som verksamhetsstrategi för IT-organisationer. Termen är förståeligt nog en...
Kanban och Visual Management

Kanban och Visual Management

Kanban och Visual Management I de flesta fall finns det på din arbetsplats någon form av system som hanterar vad som ska göras och när. Dessa finns ofta tillgängliga när som helst så länge du har en dator till hands och det är ju bra. Ändå är det ett vanligt problem...